שטח A. נחפרו 12 ריבועים (1–12), ורק בחלקם התגלו שרידים עתיקים. על פני השטח הובחן קיר שדה ארוך (W123; כ-100 מ' אורך), שנבנה מאבני שדה על סלע האם בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב. נחפרו שני קטעים מהקיר, האחד במזרח (W101; איור 2) והאחר במערב (ריבוע 5; W119; איור 3). בשני קטעים אלה הקיר השתמר לגובה שניים–שלושה נדבכים (0.5–0.6 מ'). אפשר שהקיר תחם מדרגת עיבוד.

ממערב לקיר 123 נחשפו שני קירות (ריבועים 1, 2; כ-3.5 מ' אורך), שנבנו מאבני שדה (0.3–0.5 מ' גובה השתמרות). הקירות נבנו בראש גבעה, ועל כן נראה כי הם שימשו להטיית מי נגר לחקלאות.
בשטח A (ריבועים 6–12) התגלו גם ערמות קטנות של אבנים (כ-0.7 × 1.8 מ'). אבנים אלה סוקלו מחלקות עיבוד סמוכות כדי להכינן לעיבוד חקלאי או כדי להטות את מי הנגר לשדות.
בשטח A התגלו שברי כלי חרס אחדים מהתקופות הרומית–הביזנטית.
 
שטח B. נחפרו שלושה ריבועים ונחשף סכר (5.5 מ' אורך השתמרות, 1.2 מ' רוחב מרבי, 1.1 מ' גובה; איורים 4, 5). ראש הסכר נראה בחלקו על פני השטח. הסכר נבנה על סלע האם מאבני שדה במגוון מידות. החלק הדרומי-מזרחי של הסכר לא השתמר. בחפירת הסכר התגלו כמה שברי כלי חרס מהתקופות הרומית–הביזנטית.
 
שטח C. נוקו ותועדו שני בורות מים חצובים. הבור הדרומי (ריבוע 1; 2 מ' עומק) כולל חוליית פתח, שנבנתה מאבני גוויל ותוקנה מבטון בימינו (איור 6). במרכז החוליה הותקנה מסגרת ברזל למכסה הבור. הבור הצפוני (ריבוע 2; 2.7 מ' עומק) כולל גם הוא חוליית פתח, שנחצבה בסלע האם. לא ידוע מתי נחצבו שני בורות המים.
 
על פני השטח ליד שטח A התגלתה אבן יד מצור (איור 7), המתוארך לתקופה הפליאוליתית התחתונה. אתרים מתקופה זו אינם מוכרים מסביבת החפירה.
 
השרידים שנחשפו מלמדים שבאזור צחיח למחצה זה התקיימה חקלאות. למרות שבחפירה התגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופות הרומית–הביזנטית, נראה כי החקלאות באזור התקיימה לאורך תקופה ארוכה הרבה יותר ועד לימינו.