מהמבנה שרדו שני קירות (W105 ,W102), שהושתתו על חול ים ויוצרים פינה בקצהו הצפוני-מזרחי. הקירות נבנו מאבני גזית מכורכר. האבנים לוכדו בטיח לבן מעורב בצדפים מרוסקים ובחמרה. על אבני הגזית הושתת דבש של אבני גוויל בינוניות מלוכדות בחמרה. בקיר 105, ששרד לגובה חמישה נדבכים, נחשף פתח (0.75 מ' רוחב; איור 5), ייתכן כניסה למבנה. בפתח נחשפה מפולת של אבני גזית, שבאחת מהן נחצבה מגרעת, אולי אבן פותה. קיר 102 (איור 6) שרד לגובה חמישה נדבכים. סמוך לקצהו הדרומי-מערבי נחשפה מפולת אבנים (L106). הממצא דל, מעט חרסים, בהם שבר שפה של קנקן מקומי מטין חום, המתוארך לתקופת המנדט הבריטי, וכן תרמיל מסוג '303.' שהתאים לרוב סוגי הנשק הקל הבריטי במלחמת העולם הראשונה.

 
נראה שהקירות שנחשפו הם שרידי מרתף. מעיון במפות מתקופת המנדט הבריטי (שינפלד 1923; Jaffa Tel-Aviv (map)) עולה שבשטח עמד מבנה גדול, ובו שני בתי חרושת: לנרות וסבונים ולאלומיניום. ייתכן שהמרתף שימש את אחד מהם.