שטח 1 (איור 3). נחשף אגן ריסוק של בית בד חצוב בסלע (2 מ' קוטר) שלו שוליים מוגבהים; סביבו נחצבה תעלה (L102; כ-1 מ' רוחב, 0.6 מ' עומק; איור 4). במרכז אגן הריסוק נמצא שקע רבוע (L103).

שטח 2 (איורים 5, 6). נחשפה גת שלה משטח דריכה רבוע (L104), חצוב ברובו בסלע ובחלקו בנוי. בדופן הצפונית השתמרו באתרן שתי אבני בנייה מסותתות היטב. ממזרח למשטח הדריכה נחצב בור איגום (L108, כ-1.3 מ' עומק) שבדופנותיו הצפונית והמזרחית נחצבו גומחות (איור 7). ממזרח ומדרום לגת נחשפו משטחים מפולסים בסלע.
שטח 3 (איור 8). בחלק המזרחי נחשפו שני בורות חצובים בחלקם ומטויחים בשכבה אחת של טיח לבן-ורדרד (איור 9). הבור הדרומי (L111) סגלגל; חלקה העליון של הדופן המזרחית היה בנוי, אך שפת הבור פורקה במהלך חישוף השטח. הבור הצפוני (L116) רבוע וגם בו החלק העליון בנוי; בפינה הצפונית-מערבית של רצפת הבור התגלה שקע עגול (איור 10). בין שני הבורות נבנתה מחיצה (W8) מאבנים מסותתות. ממזרח לבורות, על פני הסלע, נראו סימני מלט ושרידי בנייה המעידים על קיר שהושתת במקום (W9; איורים 11, 12). תפקיד הבורות לא הוברר, אך סביר שהם חלק ממתקן שהיה קשור לשימוש בנוזלים.
במרכז השטח נחשף משטח מפולס, חציבה מלבנית ופתח המוביל לחלל חצוב, השייכים כנראה למכלול קבורה. משטח הסלע (איור 13) פולס באמצעות בנייה באבנים מסותתות במקום שבו פני הסלע הטבעי נמוכים. המשטח תחום בקירות ממזרח (W7) ומצפון (W6), ששרידיהם נראים בחציבה על פני הסלע (איור 14). צמוד למשטח הסלע מדרום נחשפה חציבה מלבנית (L113), שאליה יורדות ממזרח שלוש מדרגות חצובות (איור 15). החלק המערבי של החציבה נמצא מלא במפולת אבני בנייה, כנראה של קיר (W3; איור 16), שנבנה על שפת משטח הסלע, לאורך הדופן המערבית של החציבה. בדופן זו התגלה חלקו העליון של פתח מלבני, שהוביל לחלל הנמשך דרומה. נראה כי קיר 3 שנבנה היטב נישא מעל החזית החצובה; אפשר שהיה זה 'נפש'. ממערב לקיר 3 ובמקביל לו נחשף קיר נוסף (W2) שהשתמר ממנו רק תשליל החציבה. נראה אם כן כי במכלול הקבורה היו מבוא מדורג, חצר ומערת קבורה. החפירה בחלק זה של השטח לא הושלמה בעקבות דרישה של אתרא קדישא.
בחלק הדרומי של השטח השתמרה רצפת טיח (L109; איור 17) תחומה בשלושה קירות (W2 ממערב, W3 ממזרח ו-W1 מדרום) מטויחים מבחוץ, שהונחה על גבי מצע של אבנים ואדמה. מעל קיר 1 ורצפת הטיח נחשפו שני קירות מאוחרים (W5 ,W4).
לא ברור אם יש קשר בין השרידים בשלושת חלקי השטח: המתקן המטויח, החצר והמערה במרכזו ושרידי רצפת הטיח בדרומו.
שטח 4. נוקה ספלול על גבי מחשוף סלע (L115; איורים 18, 19).
שטח 5. השטח נוקה והתגלה ריבוע חצוב (L105; איור 19) וממזרח לו בור חצוב ומטויח (איור 20). החפירה בשטח לא הושלמה.
שטח 6. נמדדה חצר של מערת קבורה ומדרגות היורדות אליה (איור 21). החצר תועדה בעבר (Dagan 2010:248, site 309.3).
 
בחפירה נחשפו מתקנים חקלאיים, חציבות אחדות ומכלול קבורה תחום בקירות. אין אפשרות לתארך את השרידים כיוון שלא נמצא כל ממצא מתארך.