האתר מאופיין בשכבת אדמה חרסיתית בפני השטח, ותחתיה שכבת חול (כ-1.5 מ' עובי) הנחה על אדמה חרסיתית קשה בגוון חום כהה. נפתחו שני ריבועים (1, 2), כ-10 מ' זה מזה בציר צפון–דרום. בריבוע 1 הצפוני התגלתה שכבה של חרסים (0.1–0.2 מ' עובי) בעומק של 1.7 מ' מפני השטח, בתוך השכבה החרסיתית התחתונה. בריבוע 2 הדרומי התגלתה שכבה של חרסים (0.1–0.2 מ' עובי) בעומק של 1.6 מ' מפני השטח. שכבה זו נתגלתה בכיסי חול בין שכבת החול לבין האדמה החרסיתית שמתחתיה בגוון חום כהה. החרסים משני הריבועים מתוארכים למאות הא' לפסה"נ – הה' לסה"נ. נראה כי האזור השתרע בשוליים המזרחיים או מחוץ ליישוב ששרידיו נחפרו בעבר. ייתכן ששכבת החרסים היא תוצאה של סחף, או ששימשה לטיוב הקרקע למטרות חקלאות.