ריבוע 100. נבדק קטע (5.8 מ' אורך) מקיר הנמשך לאורך 80 מ' בכיוון דרום-מערב–צפון-מזרח. התברר כי מדרגת העיבוד נתמכת בשני קירות של אבני שדה לא מסותתות, שביניהם (0.7 מ') מילוי של אדמת סחף ובה אבנים קטנות ואדמת לס. קיר הפן החיצוני של מדרגת העיבוד נבנה לגובה נדבך (איור 2) ואילו הקיר הפנימי נבנה לגובה עשרה נדבכים (1.9 מ' גובה; איור 3), רובם מאבנים בינוניות (0.2 × 0.3 מ'), שלושת הנדבכים התחתונים נבנו מאבנים גדולות יותר (0.4 × 0.5 מ').

 
ריבוע 101. נחפר קטע קיר (5 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב; איור 4) הנמשך לאורך 70 מ' בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח, חלקו הדרומי מתעגל מזרחה. הקיר בנוי משורה אחת של אבני שדה לא מסותתות (0.2 × 0.3 מ') לגובה נדבך אחד בלבד.
 
ריבוע 102. נחפר קטע קיר (5.6 מ' אורך) הנמשך 100 מ' בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי מחמש שורות צמודות של אבני שדה לא מסותתות (0.1 × 0.2 מ'). בעומק 0.4 מ' נמצא נדבך נוסף של אבנים גדולות לא מסותתות (0.3 × 0.4 מ'; איור 5).
 
ריבוע 200. נחפר קטע קיר (5.4 מ' אורך; איור 6) הנמשך לאורך 190 מ' בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח, בנוי משתי שורות של אבני גיר ואבני צור לא מסותתות גדולות (0.75 מ' רוחב) בגובה נדבך אחד ששוקע אל תוך אדמת הלס.
 
ריבוע 201. נחפר קטע קיר (3.5 מ' אורך; איור 7) הנמשך לאורך 80 מ', בנוי שורה אחת של אבני גיר ואבני קִרטון לא מסותתות לגובה ארבעה נדבכים.
 
בחפירה נחשפו קטעי קירות שדה שחלקם הם מדרגות עיבוד שזוהו ותועדו בסקר. גודלם אינו אחיד, כך ניכר במספר הנדבכים שלהם וברוחבם. לא נמצאו כלל ממצאים שיתרמו לתיארוכם. כ-10 ק''מ מדרום-מזרח לנחל מסעד, נמצאו שרידים של מדרגות עיבוד מדורגות (באומגרטן, אלדר-ניר ושמש 2014), ובאזור החפירה אותרו מדרגות עיבוד, אתרי חניה וסכרים חקלאיים מהתקופה הביזנטית (באומגרטן 2012). מסקרים וממחקרים קודמים עולה כי מדרגות העיבוד הן מן התקופת הביזנטית (היימן תשנ''ב:91). הקירות יוצרים מסגרת המקיפה קטע של נחל רביבים, שנועדה להטות את זרימת המים ולאגום אותם ביעילות לצורכי חקלאות. ממצא זה מוסיף עוד הוכחה להתפשטות העורף החקלאי ולעלייה בהיקף יישובי הקבע באזורים מדבריים.