שטח A

נחשפו שרידי בית חווה, ובהם הובחנו שלושה שלבי בנייה עיקריים (IVVI; איור 3), המתוארכים כולם לתקופה האסלאמית הקדומה. שלושה שלבים נוספים (IIII) הובחנו במבנה לאחר שהוא נעזב. להלן יתוארו השלבים מן הקדום למאוחר.
 
שלב VI. בשלב הקדום ביותר נבנה מבנה מלבני, הכולל שלושה חדרים (1–3) סדורים בשורה, צמוד אליהם חצר נרחבת וכמה קירות נוספים. קירות המבנה נבנו מלבנים או מיציקות בוץ ויסודותיהם נבנו מחלוקי נחל. פתחי החדרים נקבעו בקירותיהם הצפוניים, הגובלים בחצר. הרצפות בחדרים עשויות מאדמה מהודקת ומפלסיהן נמוכים מספי הפתחים. בחדר 1 נחשפו אבני קשת שהתמוטטה לרצפה (איור 4); נראה כי היא תמכה בתקרה. עוד התגלו על הרצפה בחדר 1 אגני אבן וכלי שחיקה וכתישה. החצר לא נחפרה ברובה, אך נראה כי גם רצפתה עשויה מאדמה מהודקת. מצפון לחצר התגלו שלושה קירות, שיוחסו לשלב זה מפני שיסודותיהם עמוקים כדי 0.30–0.36 מ' מאלה של קירות שלב V וכן מפני שהם לא משתלבים בתכנית המבנה משלבים V ו-IV.
 
שלב V. בשלב זה נוספו למבנה מהשלב הקדום חדרים (4–29) שתחמו את החצר מכל צדיה. קירות החדרים נבנו מחלוקי נחל גדולים ובינוניים ומאבנים מסותתות בשימוש משני שנלקחו כנראה מבאר שבע הסמוכה; האבנים המסותתות שולבו בנדבכים העליונים של הקירות. בצד המזרחי של בית החווה נבנו רחבת כניסה ופתח, המוגנים בין שני חדרים. הפתח הוליך הישר אל החצר. בכמה מן חדרים התגלו טבונים ומוקדי אש, ששימשו לבישול ולאפיה. כן נחשפו בחדרים 24 ו-25 שלוש ממגורות.
 
שלב IV. נראה כי בשלב זה נערכו במבנה אך שינויים קלים. בחדר 11 הוצבו פריטים אדריכליים ואבנים מסותתות בשימוש משני (איור 5). בפריטים האדריכליים חוליות עמוד שחלקן הוסבו לכלי לכתישה או לאגני אבן. בחדר 3 פורקו הקירות בפינה הצפונית-מזרחית ונבנה קיר חדש שמהלכו מעוגל; בניית קיר זה לא הושלמה. נראה כי בסיום שלב זה נעזב בית החווה באופן מסודר: פתחי המבנה נאטמו והכלים נאספו. בחדר 11 נתגלו שלושה פתחים חסומים.
 
בשלבים IVVI בבית החווה התגלה ממצא קרמי אחיד למדי, הכולל כלי ח' מפג'ר וכלי הגשה, שחלקם החיצוני עוטר בצבעים אדום, לבן ושחור, האופייניים למאות הח'–הט' לסה"נ.
 
שלב III. לאחר עזיבת האתר הוא לא יושב עוד באופן קבוע. בחדר 13a נהרס הקיר הדרומי כליל ונבנה טבון. בחדר התגלו שכבות אפר עבות, המלמדות שהיישוב בשלב זה היה ארעי.
 
שלב II. ממזרח לחדר 20 התגלה קבר שוחה שנחפר בציר מזרח–מערב, ובו נקבר גבר בוגר יחיד. ראש הנקבר הונח בצד מערב ופניו פונים לדרום, לפי מסורת הקבורה המוסלמית. בתחתית השוחה הונחה בצדדים הצפוני והמערבי שורה של חלוקי נחל ואבני שדה בינוניות. פני השטח מעל הקבר סומנו בשורת אבנים מסותתות שנלקחו כנראה מהמבנה.
 
שלב I. בשנים האחרונות שימש המקום אתר חניה עונתי לנוודים, וכתוצאה מכך כוסו פני השטח בשכבה עבה של גללים ואפר.
 
שטח B
נחשפו יסודות של מבנה יחיד בן שני חדרים (איור 6). בחפירת המבנה התגלו מעט חרסים לא אינדקטיבים. על סמך הבנייה אפשר שזמנו של המבנה התקופה הביזנטית.
 
בחפירה נחשפה חווה חקלאית מהתקופה האסלאמית הקדומה, ובה שלושה שלבי בנייה עיקריים (IVVI). בסוף שלב IV נעזב בית החווה באופן מסודר והמבנה נסגר; אפשר שתושבי המקום תכננו לחזור ולהתיישב בו במועד מאוחר יותר. אולם האתר לא יושב שנית באופן קבע, ובשלבים המאוחרים (IIII) נעשה במבנה שימוש ארעי לרבות קבורה יחידה.