יחידות המגורים

שלוש יחידות המגורים נחשפו מתחת להצטברות של אדמה ואבני מפולת, שעיקרן אבני צור במגוון מידות. השתמרות שרידי הבנייה טובה. כל יחידת מגורים כוללת חצר פתוחה גדולה וחדרים מקורים או מקורים חלקית. קירות החדרים (0.55–0.70 מ' רוחב; 1.9 מ' גובה השתמרות מרבי) נבנו משני פנים של אבני צור גדולות ובינוניות שסותתו חלקית. ברוב הקירות נבנה הפן החיצוני מאבנים גדולות יותר מאלה של הפן הפנימי. הקירות החיצוניים במבנה רחבים יותר מהקירות הפנימיים. חלק מהקירות, בעיקר בשורת החדרים הצפונית, נחצבו בחלקם בסלע האם. רצפות החדרים הושתתו ישירות על סלע האם, שהוחלק חלקית. בפתחי החדרים נחשפו אבני סף, מזוזות ומשקופים, העשויים מאבני גיר מסותתות היטב ולעתים אף מעוטרות (איור 7). בתוך החדרים התגלו מתקנים בנויים וחצובים. בית החווה הוא אתר חד-שכבתי, והובחנו בו שינויים אדריכליים ותוספות בנייה המלמדים על שני שלבי שימוש לפחות.
 
יחידת המגורים הדרומית-מזרחית (כ-12 × 20 מ' מידות מפנים; כל המידות להלן הן מידות פנימיות) כוללת חצר פתוחה (R1) ושלושה חדרים (R4–R2). בקיר הדרומי (W25) של החצר התגלתה אבן סף, שהשתמרה כנראה מפתח. בחצר (כ-12 × 15 מ') נחשף מפלס חיים העשוי מאדמה דחוסה, ובו אפר רב. בחלק הצפוני של החצר, מתחת למפלס החיים, נחשפה תשתית עשויה מאבן גיר כתושה ומהודקת (L176) שהונחה על סלע האם. בפינה הדרומית-מערבית של החצר (L201) התגלו שרידים של שני תנורי אפייה. בקיר המערבי של החצר (W13) התגלו שני פתחים המוליכים אל חדרים R2 ו-R3; בפתחים אלה השתמרו אבני סף ומזוזות, ונראה כי הדלתות שהותקנו בהם נפתחו לתוך החדרים.
מחדר R2 (כ-4 × 5 מ') לא נחשף הקיר המערבי. ליד הפתח, בפינה הצפונית-מזרחית של החדר, נחשפו ממגורה מעוגלת (L203) עשויה מחומר לבנים ותנור אפייה קטן (L202). הממגורה והתנור נבנו על סלע האם ונתחמו בשורת אבנים העומדות על צדן הצר. בפינה הדרומית-מזרחית של החדר נחשף מתקן מלבני מוגבה (L197; כ-1.0 × 1.2 מ' לפחות), שנבנה מאבנים קטנות ועפר, ונתחם בקיר שנבנה מאבני גיר גדולות שסותתו חלקית.
חדר R3 (כ-5 × 7 מ'; איור 8) הוא הגדול שבחדרי היחידה. בחדר התגלתה רצפת עפר מהודק (L198). אל הקירות הצפוני (W18) והדרומי (W30) של החדר נסמכות שתי אומנות. האומנות נבנו זו מול זו מאבני גיר מסותתות, ונשאו כנראה קשת שתמכה בתקרת החדר. בין האומנה הדרומית לקיר 13 נמצא מתקן מלבני מוגבה (L199; כ-1.5 × 2.4 מ'), שנבנה בשיטה דומה לזו של מתקן 197 בחדר R2, אך הוא נמרח בבוץ. בקיר הדרומי של החדר (W30), מעל למתקן, נקבע חלון המחבר את חדרים R2 ו-R3. בצד המערבי של קיר 30 התגלה פתח שנסתם באבנים; נראה כי מתחילה חיבר הפתח בין חדר R2 לחדר R3, ובשלב מאוחר יותר הוא נסתם במכוון. חדר R3 עשיר בממצאים. מעל לרצפה 198 התגלו חרסים, חפצי מתכת, שברי זכוכית וכלי אבן רבים ומגוונים.
חדר R4 קטן (כ-1.7 × 2.1 מ'), ובקירותיו לא התגלה פתח. הקיר הדרומי (W24) של החדר נבנה מעל שכבת אפר, ובסיסו גבוה מבסיסם של יתר הקירות ביחידה. בחדר התגלתה רצפה עשויה מעפר ואפר. מעל לרצפה, צמוד לקיר המזרחי (W14) של החדר, נחשף תנור אפייה. בתחתית התנור הוצב חלוק נחל גדול ושטוח, וסביבו הונחו חלוקים קטנים, שעליהם הושתתו דופנות התנור. ייתכן שמתחילה הייתה במקום פינת בישול שנתחמה בקיר המערבי של החדר (W23), אשר שימש להגנה מפני הרוח, ובשלב מאוחר נבנה קיר 24 שסגר את החדר.
 
יחידת המגורים הצפונית-מזרחית (כ-12 × 20 מ'; איור 9) כוללת חצר פתוחה (R5) ושמונה חדרים (R13–R6). בקיר המזרחי של החצר (W14) התגלה פתח. בחצר (כ-6 × 12 מ') נחשף מפלס מהודק של עפר ואבנים קטנות (L111), שהושתת על סלע האם. מעל למפלס 111 התגלו אפר וחרסים רבים. בקיר הצפוני של החצר (W15) התגלו שני פתחים, המוליכים אל חדרים R6 ו-R7; על סמך בנייתם נראה כי הדלתות שהותקנו בהם נפתחו אל תוך החדרים (איור 10).
חדר R6 (כ-5.4 × 6.9 מ') הוא הגדול בחדרי היחידה, וקירותיו נמרחו מפנים בבוץ. בקיר המזרחי של החדר (W16) התגלה פתח שחיבר את החדר לחדר R7 הסמוך (איור 11). נראה שבפתח הותקנה דלת שנפתחה לתוך חדר R7. בחדר התגלו קטעים מרצפה (L129 ,L125; איור 12), שנבנתה מאבני צור שטוחות, קטנות. בצפון-מערב החדר, במקום שבו לא השתמרה רצפת האבן, התגלתה שכבה עבה של אפר (0.5 מ' עובי מרבי); שכבת אפר זו נמשכת מערבה מתחת לקיר המערבי של החדר (W13) אל חדר R13. מתחת לשכבת האפר נחשפו ממגורה חצובה (L164; כ-0.6 × 1.0 מ', 1.5 מ' עומק) וכן בורות ושקעים חצובים (L133 ,L131 ,L118 ,L117). בפינה הדרומית-מערבית של החדר נחשף מתקן רבוע קטן (כ-0.8 × 0.8 מ'), שנבנה מאבני צור שטוחות.
בחדר R7 (כ-4.4 × 5.5 מ'; איור 13) התגלו שלושה פתחים. בפתח שנקבע בקיר הדרומי של החדר (W15) וחיבר אותו לחצר השתמרו אבן סף וצמוד לה אבן פותה באתרן. שני הפתחים האחרים נקבעו בקיר המזרחי של החדר (W20), והם מוליכים אל חדרים R8 ו-R9. הפתח שהוביל לחדר R9 נסתם במכוון בשלב מאוחר. לרצפת החדר נוצל סלע האם. מעליה נחשפו שש ממגורות מלבניות או מעוגלות במגוון מידות (L146 ,L140 ,L137 ,L136), שנבנו מחומר לבנים; חמש מהן נבנו צמוד לקירות החדר. ממגורה 140 נבנתה לאחר שהפתח הסמוך אליה נסתם באבנים בשלב מאוחר. בתוך הממגורות התגלתה אדמה רכה, כמעט ללא ממצאים. בפינה הצפונית-מזרחית של החדר נחשף מתקן רבוע מוגבה (L135; כ-1.2 × 1.2 מ'), שנבנה ברובו מלוחות מלבניים של אבן גיר. המתקן טויח מפנים בטיח הידראולי, המלמד כי הוא שימש לאגירת נוזלים. מדרום למתקן התגלה תנור אפייה (L141). על רצפת החדר התגלו כלי אבן רבים, ובהם אבני רחיים באתרן.
קירותיו של חדר R8 (כ-1.7 × 3.0 מ') הושתתו על סלע האם. במחצית הצפונית של החדר התגלה פתח חצוב המוביל למערה טבעית (L128; כ-3 × 4 מ', 2 מ' עומק). פתחה הטבעי של המערה התגלה מתחת לקיר הצפוני של החדר (W11); פתח זה בוטל עם הקמת בית החווה. במערה התגלה מילוי של אדמה רכה, כמעט ללא ממצאים.
בחדר R9 (כ-1.7 × 1.8 מ'; איור 14) נחשף מתקן (L127) שנחצב בסלע האם. בקיר 15 התגלה פתח שהוליך לחדר R10; הדלת שהותקנה בפתח נפתחה לתוך חדר R9.
חדרים R10 (כ-2.1 × 2.4 מ') ו-R11 (כ-0.7 × 2.0 מ') הם חלל אחד שחולק לשניים במחיצה צרה (W22). בקירות חדר 10 נקבעו שני פתחים, האחד הוליך מחדר 9 והשני מחצר 5.
חדרים R12 (כ-5.3 × 5.8 מ') ו-R13 (כ-5.2 × 5.5 מ') נבנו בשלב מאוחר. הקיר המזרחי של חדרים אלה (W13), הושתת על שכבה של אפר (L174 ,L109) ונבנה ברישול משורה אחת של אבנים גדולות. פתחו של חדר R12 לא זוהה, אך נראה שהוא היה קבוע בקיר 13. לרצפת החדר נוצל סלע האם, המשתפעת לצפון-מזרח. מעל לרצפה נחשף מפלס חיים ובו אפר רב. בפינה הדרומית-מערבית של החדר נחשפו שני תנורי אפייה (L179; איור 15), שנבנו זה בתוך זה. במזרח החדר התגלה בור חצוב (L181; כ-1.9 מ' קוטר, כ-0.6 מ' עומק) שמתארו אינו סדור, ועל כן נראה שחציבתו לא הושלמה; בתחתיתו התגלה אפר. בקיר 15, המפריד בין חדר R12 לחדר R13, נקבע פתח ששולב בו גרם מדרגות (איור 16). סמוך לפתח התגלו אבני מזוזה במפולת. בפינות הדרומית-מזרחית והדרומית-מערבית בחדר R13 נחשפו שני מתקנים מלבניים (L192; המתקן המזרחי — כ-0.9 × 2.3 מ';  המתקן המערבי — כ-0.7 × 2.0 מ'; איור 17). שני המתקנים נתחמו בשורה של אבנים ניצבות. המתקן המערבי רוצף באבנים שטוחות. המתקנים נבנו ממגוון אבנים בשימוש משני, רובן אבני גיר מסותתות.
 
יחידת המגורים המערבית (כ-15 × 19 מ') כוללת חצר פתוחה (R14) ולפחות שני חדרים (R16 ,R15). היחידה נבנתה על סלע אם גבוה, והשתמרותה גרועה. בחלק המערבי של היחידה לא נחשפו קירות פנימיים; אפשר שהם לא השתמרו, ואפשר שהיה זה שטח החצר. פתח היחידה נקבע כנראה בקיר הדרומי של החצר (W26). קיר 26 השתמר באופן חלקי בלבד, ונראה שחצה פתח של מערה (L189); המערה נסתמה בשפכים ולא נחפרה. בחצר (כ-9 × 19 מ' מידות מרביות) התגלה מפלס חיים על סלע האם, שהוחלק בקטעים אחדים (L153). בפינה הצפונית-מזרחית של החצר התגלה בור סגלגל חצוב (L182; כ-0.6 × 0.9 מ', 0.3 מ' עומק). צמוד לקצה המערבי של קיר 15 נחשפו שרידים של תנור אפייה (L183). בקיר 15 התגלו שני פתחים שהובילו מהחצר לחדרים R15 ו-R16 (איור 18). הדלתות שהותקנו בפתחים אלה נפתחו אל תוך החדרים. בפינה הדרומית-מזרחית של חדר R15 (כ-4.4 × 5.5 מ') נחשף מתקן רבוע קטן (איור 19). בחדר R16 (כ-4.5 × 5.5 מ') הצטברו שתי שכבות של אפר (L196; איור 20) מעל לרצפת הסלע. בפינה הצפונית-מזרחית של החדר נבנתה גומחה רבועה קטנה (L195; כ-0.3 × 0.3 מ', 0.3 מ' עומק; איור 21) בקיר המזרחי (W29). בקיר 29 נקבע פתח (איור 22) שחיבר את חדרים R16 ו-R15; הוא נסתם במכוון. צמוד ליחידת המגורים ממערב נחשפו קטעי קירות (W28 ,W27), השייכים ליחידת מגורים נוספת שלא נחפרה.
 
הממצא
כלי חרס. בחפירה התגלו שברי כלי חרס ממגוון טיפוסים, ובהם שבר של קערה גדולה שלה שפת מדף ועיטור גלים סרוק (איור 1:23) משלהי התקופה הביזנטית; שבר של קערה מיובאת מטיפוס African Red Slip (איור 2:23) משלהי התקופה הביזנטית והתקופה האומיית; קערות ששפתן מעובה ומשוכה מעט חוצה (איור 3:23–7) משלהי התקופה הביזנטית–ראשית התקופה האסלאמית הקדומה; קערות פשוטות ששפתן מעובה ונוטה פנימה (איור 8:23–10); קערות ספל (איור 11:23–13), שהיו נפוצות בדרום ארץ ישראל בראשית התקופה האסלאמית הקדומה; קערית (איור 14:23) וספלים (איור 15:23, 16) מטיפוס Late Fine Byzantine Ware, מהתקופה האומיית–ראשית התקופה העבאסית; קדרה שלה שפה מעובה הנוטה פנימה ועיטור סרוק מתחת לשפה (איור 17:23) משלהי התקופה הביזנטית; קדרות בישול (איור 18:23–21) מכסי קדרות (איור 30:23–35) וסירי בישול (איור 22:23–29) שרובם מהתקופה האסלאמית הקדומה; וכן קנקני שק, שחלקם (איור 1:24–3) משלהי התקופה הביזנטית ורובם (איור 4:24–14) מראשית התקופה האסלאמית הקדומה, ועל אחד מהם (איור 15:24) התגלתה חריתה שנעשתה לפני צריפתו. עוד התגלו קנקניות שלהן צוואר גבוה ושפה מעובה הנוטה מעט החוצה (איור 16:24–18); פכים (איור 19:24–21) משלהי התקופה הביזנטית–ראשית התקופה האסלאמית הקדומה; שבר צוואר של פך מסננת (איור 22:24); שני שברי גוף של פכים מעוטרים מטיפוס ח' אל-מפג'ר (איור 23:24, 24); פכיות (איור 25:24, 26); צפחות שחלקן משלהי התקופה הביזנטית (איור 27:24) וחלקן מהתקופות האומיית והעבאסית (איור 28:24–33); ונרות העשויים בדפוס (איור 34:24–37), שהיו נפוצים בדרום ארץ ישראל בתקופה האומיית.
ממצא כלי החרס מלמד שבית החווה שימש בעיקר בתקופה האומיית. חרסים אחדים מסוף התקופה הביזנטית מלמדים כנראה שראשית היישוב באתר היה בשלהי התקופה הביזנטית. מספרם הקטן של החרסים מן התקופה העבאסית מעידים כי האתר ננטש בתקופה זו.
 
כלי אבן. התגלו קערות מאבן סטאטיט, שחלקן מעוטרות (איור 1:25–6), המתוארכות לתקופה האסלאמית הקדומה; קערות מאבן גיר (איור 7:25, 8); קערה רדודה מאבן גיר (איור 9:25); כלי כתישה, שחלקם עשויים מאבן גיר (איור 10:25, 11) וחלקם מבזלת (איור 12:25); אגן בזלת מעוטר בפסים אלכסוניים (0.67 מ' קוטר; איור 13:25); משטח עשוי מאבן גיר ובו שקע רדוד (איור 14:25); אבני רחיים שחלקן עשויות מאבן חוף (איור 15:25–17) וחלקן מבזלת (איור 18:25); מקבת עשויה מצור (איור 19:25); ופקק עשוי מאבן גיר (איור 20:25).
מכלול כלי האבן מלמד על הפעילויות הביתיות, היום-יומיות שנעשו ביחידות המגורים שנחשפו בבית החווה: כלי הכתישה התגלו בחצרות ושימשו בתהליך ייצור המזון; ייתכן שהמקבות שימשו אף הן בייצור המזון, ואפשר שגם בפעילויות נוספות בתחומי הבית והחצר; ואילו קערות הסטאטיט המעוצבות שימשו כלי הגשה.
 
פריטי מתכת. התגלו חפצים עשויים מסגסוגת נחושת וברזל, ובהם סיכה (איור 1:26), כפית (איור 2:26), שלוש טבעות (איור 3:26), שבר של צמיד (איור 4:26), חוליות שרשרת מסגסוגת נחושת (איור 5:26) ומסמר מברזל (איור 6:26). חפצים אלה התגלו כולם בחדר R3, פרט לחוליות השרשרת שהתגלו בחדר R13.
 
כלי זכוכית. התגלו שברים של כלי זכוכית מהתקופה האסלאמית הקדומה (ר' נספח).