מערות. נחשפו שתי מערות טבעיות. סמוך לפתח אחת המערות, נחשף קיר (W24; איורים 2, 3), בנוי גס, משורה אחת של אבני גוויל לגובה של נדבך אחד; ייתכן שנועד למנוע גישה למערה.

 
ספלולים. נחשפו שלושה ספלולים קטנים (0.15 מ' קוטר, כ-5 ס"מ עומק), חצובים במחשוף סלע, סמוכים זה לזה; ייתכן ששימשו לכתישה.
                                                   
קיר שדה. נוקה קטע של קיר שדה (W26; כ-7.5 מ' אורך; איורים 2, 4), בנוי משורה אחת של אבני גוויל בינוניות, לא מעובדות, לגובה של נדבך אחד. 
 
גת. נחשפה גת חצובה בסלע, ולה משטח דריכה (L33 ,L32; מידות 2.85 × 3.10 מ'; איורים 5, 6), שבדפנות הצפונית והדרומית שלו חצובות גומחות קטנות. תעלה קצרה חצובה (0.15 × 0.28 מ') הובילה מהמשטח מערבה, אל בור איגום קטן (L30; מידות 1.25 × 1.85 מ'); עומקו המקורי של בור האיגום היה כנראה כ-1.1 מ', אך בשלב כלשהו הועמק (L31; איור 7).
 
שרידי מבנה (שומרה?). מהמבנה (4.0 × 4.9 מ'; איורים 8, 9) שרדו ארבעה קירות (W4–W1), בנויים מאבני גוויל גדולות (1 × 1 מ' גודל מרבי), חלקן מעובדות, ששרדו לגובה נדבך אחד. הקירות נבנו על תשתית של אבנים קטנות (L5). הכניסה למבנה הייתה ממזרח, דרך פתח צר בקיר 4.
 
בשל העדר ממצא, אי אפשר לתארך את השרידים. עם זאת, יש לראות בהם חלק מההתיישבות הכפרית שנפוצה באזור בתקופות קדומות.