ממערת הקבורה השתמר כוך קבורה חצוב (כ-1.55 × 1.95 מ', 1.27 מ' גובה; איורים 3, 4), ובו שני קברי ארגז (A ו-B). במדרון ההר לרגלי המערה שרועות אבני גיר מסותתות (כ-0.23 × 0.65 × 1.20 מ'; איור 5), חלקן שבורות. נראה שאבנים אלה שימשו במקור לכיסוי קברי הארגז. בכוך ובשפכים שמחוץ למערה התגלו עצמות אדם; לא התגלו ממצאים אחרים. אנשי אתרא קדישא החזירו את העצמות והשפכים לתוך קברי הארגז וסגרו את הכוך. נראה כי כוך קבורה זה היה חלק ממערת קבורה חצובה גדולה, שכללה כמה כוכי קבורה ובהם קברי ארגז. מערת הקבורה היא אחת מיני רבות שתועדו במדרונות הדרומי והמערבי של הר חבקוק, והן היו חלק מבית הקברות הנרחב של היישוב חוקוק בתקופות הרומית והביזנטית (טפר, דרעין וטפר 73:2000–78).