במסגרת הפעילות נערכו סקר פני שטח מדגמי ולאחריו חפירה לעומק של כ-0.2 מ' בשישה ריבועים שווים. מטרת המתודולוגיה של הסקר (המכונה גם Shovel Testing) – עמידה על תפרוסת היישוב באתר במרוצת התקופות, על פי התפרוסת היחסית של החרסים. היא נוסתה בעבר בארץ באתרים אחדים, מתפתחת בשנים האחרונות והשימוש בה מתרחב (Portugali 1982Shenkman 1999Uziel and Maeir 2005Leibner 2009Uziel and Shai 2010Faust and Katz 2012).
 
בשלב ראשון חולק התל לתת-אזורים, בהתאמה לתוואי הקרקע ולשרידים ארכיטקטוניים, דוגמת גדרות חקלאיות, בורות, גלי אבנים וכדומה. בכל תת-אזור סומנו מדגמית ריבועים אחדים (5 × 5 מ') ובפועל נחקרו שישה (איור 4). מפני השטח של הריבוע לוקטו ונאספו כל החרסים. לאחר מכן סומן בפינת כל ריבוע תת-ריבוע נוסף (2 × 2 מ'; איור 5); אלה נחפרו (כ-0.2 מ' עומק) באדמה שעיקרה מילוי (Top Soil), ללא עדות לארכיטקטורה כלשהי. אדמת החפירה סוננה ונאספו ממנה מלוא החרסים; אלה מוינו, נספרו ונותחו בעזרת מומחי קרמיקה מכל התקופות. נאספו חרסים המתוארכים למן תקופת הברונזה הקדומה ועד לתקופה העות'מאנית. המכלול הקרמי מגוון ובו קערות מתקופות הברזל 2 (איור 1:2), הרומית (איור 2:2), הביזנטית (איור 3:2) והאסלאמית הקדומה (איור 4:2), קרטר יהודאי מתקופת הברזל (איור 5:2), מורטריה מהתקופה ההלניסטית (איור 6:2), סיר בישול מהתקופה האסלאמית הקדומה (איור 7:2), שברי פערורים מתקופות הברונזה הקדומה והברזל (איור 8:2, 9), קנקנים מתקופות הברזל 2 (איור 10:2), ההלניסטית (איור 11:2, 12), האסלאמית הקדומה (איור 13:2, 14) והעות'מאנית (איור 15:2), פך מהתקופה ההלניסטית (איור 16:2) ופך מהתקופה העות'מאנית (איור 17:2).
עוד התגלו כלי צור דו-פני האופייני לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' (איור 1:3) ומקדח מהתקופה הכלקוליתית (איור 2:3).
 
הממצא הקרמי שנאסף בשישה ריבועי סקר-חפירה, בעיקר במרכז האתר, מעיד על פעילות אנושית באתר בתקופות אלו. פירוט וחלוקה גיאוגרפית של הממצא יפורסמו בסיום פרויקט המחקר, אשר מטרתו – מיפוי הפעילות האנושית ברחבי התל במרוצת התקופות. בפרויקט השתתפו מתנדבים מהקהל הרחב, ולו ערך חינוכי וקהילתי העומד בפני עצמו.