בריבוע המזרחי נחשף בדל קיר (W111; איורים 2, 3) בציר צפון-מערב–דרום-מזרח הבנוי מאבני גיר וקרטון. מעל הקיר ומצדדיו נמצאה הצטברות של אבני קרטון שבורות (L110) ולס מהודק (L104) שנפגעו מבור אשפה מודרני (L100). מדרום-מזרח לקיר נחשף במפלס גבוה יותר מפלס אבנים ליד תעלת כבלים מודרניים. לא ברור אם מפלס זה הוא חלק מהשרידים הקדומים או כיסוי מעל התשתית המודרנית. 

בריבוע הצפוני-מערבי נחשפו שכבות הצטברות (L108 ,L103 ,L101) שבהן אבני קרטון, חרסים מהתקופה הביזנטית וחומר מודרני.
 
מעט הממצא מעל הקיר ולידו מתוארך לתקופה הביזנטית המאוחרת (המאה הו'–ראשית המאה ז' לסה"נ). ייתכן ששרידים אלו קשורים למבנה הסמוך שנחפר (הרשאה מס' 7413-A).