שטח A (כ-60 מ"ר; איור 3) נפתח בראש הגבעה. על פני השטח התגלו פזורים פריטי צור מותזים בצפיפות גבוהה. השטח נחפר לעומק של 0.3 מ' בלבד עד לסלע האם והתגלו בו פריטי צור; ככל שהחפירה העמיקה כמות פריטי הצור פחתה. הממצאים מהחפירה ומפני השטח כוללים גרעיני נתזים וגרעיני להבים, פסולת סיתות רבה, שבר כלי פורמלי אחד (אזמל) וכמה כלי אד הוק (איור 4). בנוסף נתגלה שבר אחד בלבד של כלי חרס קדום. רוב מכלול הצור מתוארך כנראה לתקופת הברונזה הקדומה.

 
שטחים B ו-C (כ-116 מ"ר; איורים 5, 6) נפתחו במדרון הדרומי של הגבעה, צמוד לערוץ נחל. בשני השטחים נתגלתה שכבה דקה של אדמת לס מהודקת (כ-0.15 מ' עובי), שמעורבים בה פריטי צור מותזים רבים, ובהם גרעינים, נתזים וחודים שסותתו בטכניקת לבלואה, המיוחסת לתרבות המוסטרית מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (איורים 7, 8).
 
תוצאות החפירה מלמדות שבמקום ישבו אוכלוסיות בתקופות הפליאוליתית התיכונה וכנראה הברונזה הקדומה, כנראה בשל גישה קלה לחומר גלם להפקת כלי צור.