שלב 1. קירות החדר שבו נערכה החפירה (W203 ,W202) נבנו מאבנים מהוקצעות. בחדר נקבעו שני פתחים, האחד בקיר 202 הדרומי-מזרחי והאחר בקיר הדרומי-מערבי. רצפת החדר הוסרה במהלך השיפוצים בבית עוד לפני החפירה. ביסוד של קיר 203 (L107) התגלו חרסים מהתקופה העות'מאנית.

 
שלב 2. מתחת לקירות החדר משלב 1 התגלו שרידי חדר, שנחצב בסלע בחלקו הצפוני-מזרחי (W207–W205) ונבנה בחלקו הדרומי-מערבי (W204). קיר 204 נבנה באבני גזית בינוניות שסותתו היטב והשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. נראה כי קיר 204 תחם את החדר מדרום-מזרח; הגבול הדרומי-מערבי של חדר זה לא התגלה. קירות 204 ו-207 שולבו בקיר 202 משלב 1, וקיר 205 שולב בקיר 203 משלב 1. פתח הכניסה של החדר נקבע בקיר 206 החצוב בסלע; הוא נתגלה חסום באבנים. בחלקו הצפוני-מזרחי של החדר התגלתה רצפה חצובה בסלע (L102). ברצפה זו התגלו שני מתקנים מלבניים חצובים (L104 ,L103) סמוכים זה לזה. היסוד של קיר 203 משלב 1 נבנה אל תוך מתקן 104. רצפה 102 נתחמת מדרום-מערב בדופן סלע אנכית חצובה, המיוחסת לשלב קדום יותר (להלן). בחלקו הדרומי של החדר התגלתה רצפת טיח (L101), שניגשת בצפון-מזרח אל רצפה חצובה 102 ובדרום-מזרח אל קיר 204 (איור 5). החלק הצפוני-מערבי של רצפה 101 נהרס בבנייה של קיר 203 משלב 1.
מתחת לרצפה 101 נחפר חתך בדיקה (L109), ובו נחשף היסוד של קיר 204, שנבנה באבנים בינוניות וקטנות (איור 6). כן התגלה בחתך זה גל אבנים (W201), הכולל אבני גוויל גדולות בחלקו העליון ואבני גוויל בינוניות וקטנות בחלקו התחתון. היסוד של קיר 203 משלב 1 נבנה על חלקו הצפוני של גל האבנים. בגל האבנים נערך חתך בדיקה (1.3 מ' עומק), אך החפירה בחתך זה הופסקה משיקולי בטיחות והוא לא העמיק עד לסלע האם. בחתך התגלו חרסים לא אינדיקטיביים. לא ברור מהו גל אבנים זה. אפשר שזהו מילוי שנועד לפלס את השטח לקראת בניית המבנה מהתקופה הביזנטית.
מתחת למפלס של רצפה 101 (L109 ,L105) התגלו שברי כלי חרס המתוארכים למן אמצע המאה הה' ועד אמצע המאה הו' לסה"נ, ובהם קערות ייבוא מטיפוסים ARS (איור 1:7, 2) ו-LRC (איור 3:7), קערות מקומיות (איור 4:7–8), שבר אמפורה שמקורה בצפון אפריקה (איור 9:7) וקנקן מקומי (איור 10:7).
 
שלב 3. בחתך הבדיקה שמתחת לרצפה 101 משלב 2 התגלתה לכל עומקה דופן הסלע האנכית החצובה (1.7 מ' עומקה). הקפה של חציבה זו, שימושה וזמנה אינם ברורים.
 
על סמך הבנייה והתכנית של המבנה שבו נערכה החפירה וכן על סמך הממצא הקרמי ביסוד של קיר המבנה נראה כי הוא נבנה בתקופה העות'מאנית. קירות מבנה זה נבנו על שרידי מבנה קדום, שחלקו נחצב בסלע וחלקו נבנה, המתוארך על סמך ממצא כלי חרס שהתגלה מתחת לרצפתו לשלהי התקופה הביזנטית. ייתכן שמתקנים 103 ו-104, שהתגלו ברצפת הסלע של המבנה מהתקופה הביזנטית, נחצבו לאחר שהוא יצא משימוש ולפני שנבנה המבנה מהתקופה עות'מאנית. המבנה מהתקופה הביזנטית נבנה על חציבה אנכית קדומה.