נפתחו שלושה שטחים סמוכים, ונחפרו בהם מתקנים חצובים (F1 ו-F3) ומערת קבורה (F2).

שטח F1. בחלקה הצפוני-מערבי של החפירה אותרו על פני השטח שרידי מחצבה קטנה (איורים 2, 3). במשטח סלע נארי חצוב השתמרו שתי מדרגות חציבה (L18 ,L15; כ-3 × 5 מ', 0.2–0.4 מ' גובה). בחלקה הצפוני של המחצבה נמצא גוש סלע גדול ללא סימני חציבה. כמטר אחד ממזרח למחצבה התגלתה בודדה חצובה בסלע (איורים 2, 4) שלה משטח דריכה עגול ורדוד (L11; כ-1.5 מ' קוטר, כ-0.15 מ' עומק) המחובר בתעלה חצובה (L16; כ-0.1 × 0.2 מ', כ-0.1 מ' עומק) לבור סגלגל לאיסוף נוזלים (L12; כ-0.70 × 1.15 מ', כ-0.25 מ' עומק). בתחתית הבור נחצבה גומת שיקוע עגולה (L13; כ-0.15 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק). כ-1.5 מ' מצפון-מזרח לבודדה נמצא ספלול קטן חצוב בסלע (L14; כ-0.2 מ' קוטר ועומק; איורים 2, 5). בכל השטח לא נתגלה ממצא מתארך.
שטח F2 (איורים 2, 6, 7). כ-8 מ' מדרום-מזרח לשטח F1 נחשפה כניסה למערה (L20; כ-1.5 × 1.5 מ'). אל המערה הוליכו מדרום שלוש מדרגות חצובות בסלע (L21; כ-1.5 מ' רוחב, 0.2–0.4 מ' שלח ורום). לחלל הפנימי של המערה מתאר סגלגל (L22; כ-5.5 × 7.0 מ'), הוא נחפר בחלקו (כ-2.5 מ' עומק) ונמצא מלא בשכבת אדמה ואבנים קטנות עד לגובה של 1.5 מ' מהתקרה (L23). שני כוכים (L26 ,L25; כ-0.5 מ' רוחב, כ-0.25 מ' גובה, כ-0.4 מ' עומק) נחצבו, האחד בדופן המערבית והאחר בדופן המזרחית. בדופן הצפונית של המערה, כ-1 מ' מהתקרה, נראה קו חצוב, כנראה תחילה של כוך (L27), וצמוד לו ממערב נתגלו שרידי עצמות אדם (L24) מכוסים בעפר ובאבנים בינוניות. החפירה הופסקה בשלב זה עקב התנגדות גורמים חרדיים ומבלי שנחשפה רצפת המערה. בתוך שכבת העפר והאבנים נתגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית; עם זאת, אין בממצא זה כדי לתארך את זמן התקנת המערה או את השימוש בה.
שטח F3 (איור 2). משטח סלע סדוק (L19; כ-2.0 × 3.5 מ', כ-0.15 מ' עומק) נחשף כ-5 מ' מדרום-מערב למערת הקבורה. נראה שזהו משטח דריכה של גת קטנה, שבחלקו נחצב ובחלקו כלל שקעים טבעיים בסלע הנארי. שאר חלקי הגת לא השתמרו בשל התמוטטות הסלע. תכניתה אינה ברורה, ולא נתגלה ממצא מתארך.