שטח A (איור 2). בשטח הדרומי נחשפו שני מוקדי חציבה בסלע נארי, המרוחקים 6 מ' זה מזה. במוקד החציבה הדרומי התגלו ארבע מדרגות חציבה והובחנו סימני חציבה של אבני בנייה במגוון מידות (0.3 × 0.4 × 0.7 מ' בממוצע) ותעלות ניתוק. בחלק הצפוני של מוקד חציבה זה התגלו משטח דריכה (L204) ובור איגום (L205) של גת שחציבתה לא הושלמה (איור 3). מוקד החציבה הצפוני קטן, ובו מדרגת חציבה אחת; הובחנו בו סימני חציבה של אבני בנייה (0.3 × 0.4 × 0.7 מ' בממוצע) ותעלות ניתוק. הממצא בשטח A כולל מעט חרסים מצולעים שחוקים.

 
שטח B (איור 4). בשטח הצפוני נחשפה מחצבה קטנה, ובה הובחנו סימני חציבה של אבנים (0.4 × 0.7 × 1.0 מ' בממוצע) ותעלות ניתוק.
 
בקרבת האתר שוכנים יישובים קדומים מהתקופות הרומית והביזנטית, כמו ח' אל-זבדאנה, חורבת גילן וח' נצור, ואפשר שהמחצבות שימשו בתקופות אלה לבניית היישובים. מחצבות דומות התגלו בכל רחבי האימפריות הרומית והביזנטית.