נפתחו ארבעה שטחי חפירה (T4–T1; איור 2) במקומות שבהם זוהו בתעלות הבדיקה ריכוזי ממצאים בשכבת אדמת החרסית האדמדמה. בשטח T2 (איור 3) התגלו פריטי צור השייכים לתעשיית נתזים קטנים, שתי אבני יד מצור (איור 4), ספרואידים עשויים מחלוקי גיר (איור 5) ועצמות בעלי חיים (איור 6); פריטים אלה אופייניים לאתרי התרבות האשלית. הופעתם של פריטים אלה אקראית ולא סדירה, ועל כן נראה כי מיקומו המדויק של האתר נותר לא ידוע בשלב זה. תוצאות ראשוניות של המחקר הגאולוגי מלמדות שאתר אשלי זה שכן על גדה של נחל קדום שזרימת המים בו הייתה איטית. המחקר הגיאוארכיאולוגי אמור לתרום לשחזור הסביבה הקדומה של האתר ולמיקום הפריטים ברצף השכבות, כפי שנעשה באתר המחצבה (Prausnitz 1969).