ביגר ג' ושילר א' תשמ"ח. טבריה וסביבתה: השטפון בטבריה בשנת 1934. אריאל 53–79:54–80.
 
הרטל מ' 2008. טבריה. חדשות ארכיאולוגיות 120.
 
הרטל מ' 2013א. טבריה, גן העיר (ב'). חדשות ארכיאולוגיות 125.
 
הרטל מ' 2013ב. טבריה, רחוב הירדן. חדשות ארכיאולוגיות 125.