בחפירה נפתחו שמונה ריבועים (1601–1607, 1609; 1 × 1 מ' כל אחד), בין הגדר שנבנתה באתר למבנה 131 (ר' איור 2). הגדר הוקמה לתוך שכבות קדומות באתר ופגעה בהן. מטרות החפירה היו תיעוד החלק שנפגע באתר והצלת העתיקות שנפגעו וכן ניפוי שפכי תעלת היסוד של הגדר שיאפשר תיארוך של הממצא. כן נוקה מבנה 131 ויוצב הקיר ההקפי שלו באמצעות החזרת כל האבנים שנפלו למקומן (איור 3).
החפירה בריבועים העמיקה במפלסים קבועים של 5 ס"מ, עד לעומק מרבי של 0.4 מ' מתחת לפני השטח — גובה רצפת מבנה 131. תכולת הריבועים נופתה בניפוי יבש וניפוי רטוב. נחפר משקע חרסית בצבע חום כהה, כנראה חלק ממילוי השלב הקדום של המבנה; לא התגלו שרידי קירות. הממצא בחפירה כולל פריטי צור רבים, עצמות בעלי חיים, כלי אבן וצדפות. מניתוח ממצא הצור עולה שהוא כולל את כל מרכיבי תעשיית הצור של התרבות הנטופית, ובהם גרעינים קטנים ומנוצלים באופן חלקי, נתזים, להבונים רבים, שבבים וכלים. בחפירה התגלו מעט מאוד סהרונים (1.2 ס"מ אורך בממוצע), לרובם גב שעוצב בשברור חילואן (איור 4). גודל הסהרונים ועיצובם מלמד שהם שייכים לטיפוס הנפוץ בשלב הקדום של התרבות הנטופית, ועל כן יש לתארך את שפכי תעלת היסוד של הגדר ואת משקע החרסית לתרבות הנטופית הקדומה (12,500–12,000 לפסה"נ מכויל).