שטח א'  (איור 1). נפתחו שני חצאי ריבועים. בחצי הריבוע המערבי התגלה בור מים חצוב גדול (לוקוס 107), שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר) ומיתארו לא רגולארי. הוא נחפר לעומק של 2 מ' בלבד והתברר שדופנו הצפונית אנכית ואילו חלקו הדרומי מתרחב עד למרחק של 6.2 מ' מפתח הבור. הבור טויח בשכבה עבה של טיח, שהושתתה על שברי כלי חרס מהתקופה הביזאנטית. הממצא הקיראמי שהתגלה במילוי הבור מתוארך למן התקופה הביזאנטית ועד לתקופה העות'מאנית. נראה אם כן כי הבור נחצב לא קודם לתקופה הביזאנטית ויצא מכלל שימוש לכל המאוחר בתקופה העות'מאנית. במרחק של 0.5 מ' מצפון לבור המים נחשף מבוא חצוב של קבר (לוקוס 110; 1.2 × 1.5 מ'). הקבר לא נחפר. מדרום למבוא הובחנו חזית הקבר, המטויחת בטיח עדין, ופתח הקבר, החתום באבני גוויל. בתוך הקבר הובחנו שני כוכי קבורה. בחצי הריבוע המזרחי התגלה קיר (W109), שנבנה מאבני גוויל והושתת על מילוי דק של אדמה מעל סלע האם. מילויי אדמה בשני חצאי הריבועים (לוקוסים 103, 108) הופרעו והם מונחים על סלע האם. הממצא הקיראמי בשטח מתוארך למן התקופה הביזאנטית ועד לתקופה העות'מאנית.
 
שטח ב'. נפתחו שלושה חצאי ריבועים בציר צפון-דרום. בחצי הריבוע הצפוני התגלה בור מים חצוב גדול (לוקוס 100; איור 2), שלו פתח מעוגל (2 מ' קוטר). החפירה במקום הורחבה לריבוע שלם. התברר כי הבור מתרחב לצפון-מזרח עד למרחק של 3.5 מ' מפתח הבור וכי עומקו המרבי בחלק זה הוא 3 מ'. הבור מטויח בשכבה עבה של טיח. במילוי הבור התגלה ממצא קיראמי למן התקופה הביזאנטית ועד לתקופה העות'מאנית.
בשני חצאי הריבועים הדרומיים (איור 3) התגלתה שכבת סחף עבה (לוקוס 102) המכילה אבנים ושפע שברי כלי חרס למן התקופה הפרסית ועד לימינו. מתחת לשכבת הסחף נחשף חצי כבשן סיד עגול (לוקוס 104), שממנו השתמרו נדבך יסוד, המושתת על סלע האם, ומעליו שני נדבכי אבן; חלקו הצפוני של הכבשן נחצב בסלע וטויח. מדרום לכבשן התגלו שתי רצפות טיח, האחת גבוהה ב-0.3 מ' מהשנייה. הרצפה העליונה (לוקוס 105) ניגשת אל תחתית הנדבך התחתון של הכבשן; היא מתוארכת על סמך הממצא הקיראמי המאוחר ביותר בתשתיתה לתקופה האסלאמית הקדומה. הרצפה התחתונה (לוקוס 111) נחתכה על ידי תעלת היסוד של הכבשן ותיארוכה אינו ברור. הכבשן נמשך לדרום מתחת לכביש. ממזרח לכבשן התגלתה פינה של שני קירות (W114 ,W113), שהיו חלק ממבנה שנהרס בעת בניית הכבשן. מצפון להם התגלו שני קטעי קירות (W116, W115); לפי כיוונו של קיר 115 ייתכן שהוא היה קשור לקירות 113, 114. בקרבת מקום התגלה קיר תמך (W112) בן נדבך אחד, שהושתת על סלע האם. נראה כי הוא נועד לתמוך אדמה שפילסה את השטח שממזרח לו.