קברי השוחה. נחשפו שני קירות מקבילים, שנבנו בציר צפון-דרום מלבני חרסית, וביניהם נקבר בוגר שהונח בארטיקולציה (לוקוס 1). ממזרח לקיר הלבנים המזרחי התגלה נקבר בוגר נוסף, בגיל 40–50 שנה, שהונח גם הוא בציר צפון-דרום בארטיקולציה. מתחת לקירות הלבנים התגלה נקבר בוגר נוסף, שהונח בציר צפון-דרום בארטיקולציה. נראה שהקבר התחתון נהרס בעת כריית הקבר העליון. בלוקוס 1 התגלה ממצא קיראמי מועט מהתקופה האסלאמית הקדומה. בקרבת מקום התגלו שרידי נקבר נוסף (לוקוס 3); הקבורה נהרסה לגמרי בעת בניית קבר הארגז. בחתך של אחת מתעלות הבדיקה הובחנו שברי עצמות של נקבר נוסף (לוקוס 4). בחפירה שנערכה בעבר על ידי המחברת ברמלה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 79-78:114) נחשפו קברי שוחה דומים, שנכרו ללא סדר, חלקם אחד על שני, ללא מנחות קבורה.

קבר הארגז (לוקוס 2) נבנה על גבי הקבר בלוקוס 3. הוא נכרה באדמת חמרה בציר דרום-מזרח-צפון-מערב ודופן ב-1–3 נדבכים של אבני גיר מסותתות (0.30–0.20 × 0.35–0.20 מ' מידות האבנים); אבני הדיפון בדופן הצרה בצד דרום-מערב לא השתמרו. נראה כי חלק מאבני הדיפון שימשו בשימוש משני, בהן אבן עגולה שמקורה במיתקן כלשהו. סמוך לראש הנקבר התגלתה אבן מלבנית (0.18 × 0.33 מ'). בתוך הארגז התגלו עצמות של אישה בגיל 25–18 שנה, המונחת בארטיקולציה כשראשה בצד צפון; קבורתה הופרעה בשלב מאוחר יותר. קברי ארגז דומים ללא מנחות קבורה נחפרו בעבר על ידי א' שמואלי בלוד (ר' חדשות ארכיאולוגיות 85-83:112).