נחפרו שלושה מתקנים חצובים בסלע הגיר (1–3; איור 1):

מתקנים 1, 2 (איור 2). גת חצובה בסלע ובה משטח דריכה ריבועי (L10; מידות 3.15×3.42 מ', כ-0.3 מ' עומק) שבקצהו המזרחי בור איגום מלבני (L11; מידות 1.42×1.82 מ', 1.63 מ' עומק) ושעל דופנותיו נמצאו שרידי טיח הידראולי. בפינה הדרומית-מערבית של בור האיגום נחצבו חמש מדרגות קטנות ובקצהו הצפוני נחצבה גומת שיקוע מעוגלת
(0.5 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק). מטר אחד ממזרח לבור האיגום אותר ניסיון לחציבת בור איגום אחר שנעשה טרם חציבתו של בור האיגום 11 ושנכשל עקב פגיעה בבור מים קדום (L12). ממשטח הדריכה ומבור האיגום נאספו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית. בור המים סגלגל (3.4 מ' רוחב מרבי, 4.25 מ' עומק), רצפתו אינה ישרה בשל גוש דולומיט במרכזה שהפריע לחציבה והוא מטויח בטיח הידראולי מוחלק. מהבור נאספו מעט שברי כלי חרס המעידים כי השימוש האחרון בו היה בתקופות הרומית והביזנטית.
מתקן 3 (איור 3). כ-300 מ' ממזרח למתקנים 1, 2 התגלתה גת קטנה חצובה בסלע, ובה משטח דריכה (L14; מידות 1.17×1.37מ', 0.2 מ' עומק) ובור איגום שמתארו עגול
(L15, קוטר 0.82 מ', עומק 0.92 מ'). יש לתארך את המתקן ככל הנראה לתקופות הרומית והביזנטית.
מתקן 4 (איור 3). 7 מ' ממזרח למתקן 3 נתגלה בור פעמון חצוב בסלע (2.46 מ' קוטר הבסיס, 1.8 מ' קוטר הפתח, 2.6 מ' עומק). בבור נמצאו ארבעה איזמלים שבמקורם היו מסמרים ממסילת הרכבת החיג'אזית וכן שתי טוריות מודרניות. רוחב סימני החציבה בקירות הבור מתאים לרוחב להבי האיזמלים. הממצא מתארך את הבור לתקופה המנדטורית.
 
שתי הגתות מתוארכות על סמך הממצא הקרמי הדל לתקופות הרומית והביזנטית. בור המים הסמוך לגת שבמתקן 1 קדום לה, אך השימוש האחרון בו היה בתקופות הרומית והביזנטית. בור המים הפעמוני 4 הסמוך לגת 3 הוא בור חקלאי מודרני.