נפתחו שניים וחצי ריבועים לאחר הסרת שכבת קרקע אלוביאלית (כ-1 מ' עובי) מפני השטח בעזרת מחפרון. בריבוע 2 נחשף מפלס חיים מאבני בזלת גדולות ולא מעובדות בשיפוע מתון ממזרח למערב (L105–L103), כ-1.5 מ' מפני השטח (איור 1). על מפלס החיים נמצא באתרו אגן עגול גדול מאבן גיר (0.7 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק) שבאמצע תחתיתו גומה עגולה (0.2 מ' עומק; איור 2). מעט החרסים שנמצאו על מפלס החיים ובמילויים שמעליו כללו בעיקר שברי קנקנים מתקופת הברונזה התיכונה 2א' וחרסים אחדים מהתקופות הרומית והביזנטית.

מפלס החיים לא נמשך בריבוע 3 במערב או בריבוע 1 בדרום. בריבוע 3 לא נמצאו שרידים ארכיאולוגיים ובריבוע 1 נחשפה שכבה עבה של אדמת טרה רוסה אדומה וכבדה (L108) ומעליה שכבה של אדמה חומה עם אבנים (L107) שמפלסה היה זהה למפלס החיים בריבוע 2 (איור 3).
 
מהמידע המצומצם בחפירה אפשר להציע שתושבי מפלס החיים באתר בתקופת הברונזה התיכונה 2א' (מחצית המאה הי"ח לפסה"נ) עסקו בכריית אדמת טרה רוסה אדומה המתאימה מאוד לתעשיית כלי חרס.