חלק המחצבה שנחפר (כ-15 מ' אורך, עד 4.5 מ' רוחב; כ-67 מ"ר) תחום ממזרח בשטח שנפגע בעבודות הפיתוח. בקצהו המזרחי נראה בור חצוב בסלע (L101; עומק 1 מ') שבו נחשף משטח גדול עם שלוש מדרגות חציבה (איור 3).

מדרום וממערב ללוקוס 101 נמצא סלע גבוה שמעליו הצטברות של אדמת גן בצבע חום בהיר (עד 0.1 מ' עומק) ונחשפו משטחי חציבה רדודים (עד 0.2 מ' עומק).
בצפון נחשפה דופן המחצבה (כ-0.7 מ' גובה) וסמוך אליה, באחד המשטחים שנחשפו במרכז השטח (L102), נמצאה אבן בנייה שחציבתה לא הושלמה (0.5×1.0 מ'; איור 4); האבן גדולה יותר מאבנים אחרות שתשליליהן זוהו בחפירה.
בהמשך המחצבה מערבה (L103) נחשפו משטחים נוספים שבחלקם זוהו תעלות ניתוק (איור 5).
 
ניתן לשער שהמחצבה המשיכה מזרחה בשטח שנפגע, וששימשה את תושבי האתר הקדום ואולי אף את סביבתו.