במחשוף סלע נארי קשה שמתחתיו סלע קירטון רך (5.0×6.5 מ') נחשפו שני מוקדי חציבת אבנים (L3 ,L2) ובור חצוב (L4). בשני מוקדי החציבה נחשפו משטחים חצובים ותעלות ניתוק. על סמך תעלות הניתוק, הברורות יותר בלוקוס 2, נראה שבמחצבה נחצבו אבנים בשני גדלים (0.3×0.7×0.7 מ', 0.30×0.75×1.00 מ'; איור 3). בור 4 (כ-1.7 מ' קוטר, 2.3 מ' עומק; איור 4) נחצב בחלקו העליון בסלע הנארי הקשה (כ-0.9 מ' עומק) ובחלקו התחתון בסלע קירטון רך. בין סלע הנארי לסלע הקירטון ישנו חלל ובו אדמת שדה. הבור היה מלא באדמת חמרה ואבני בזלת גדולות. ממערב לבור נחשף שקע מוארך בסלע (L5), כנראה טבעי, שבתחתיתו נחשפה שכבת טרוורטין; נראה שמי גשמים זרמו דרך השקע לבור. נראה כי המחצבה והבור היו קשורים לבנייה בחורבה הסמוכה. אפשר שהבור נחצב כפתח למערה שחציבתה לא הושלמה או במטרה לנצל את סלע הקירטון הרך כחומר גלם לייצור סיד (חדשות ארכיאולוגיות 118).