שטח A. נפתח ריבוע אחד ונחשפו שלושה קירות שכיוונם הכללי מזרח–מערב (W3W1; איורים 2 ו-3). הקירות, שהשתמרו לגובה נדבך אחד, הושתתו על הסלע וניבנו משורה אחת (קיר 3) או משתי שורות (קירות 1 ו-2) של אבנים מהוקצעות במגוון גדלים. לא נמצאו רצפות או מפלסי חיים בצמוד לקירות או ממצאים מתארכים בסביבתם.
שטח
B. נחפרו שני ריבועים. בריבוע המזרחי לא התגלה כל ממצא. בריבוע המערבי נחשף פתח של מערה טבעית (איור 4). המערה לא נבדקה מטעמי בטיחות, אך בחזיתה נמצאו חרסים לא אינדיקטיביים ספורים שאולי מעידים על שימוש בה בעת העתיקה.
שטח
C. נחפר ריבוע בו לא התגלה כל ממצא.