במהלך סקר מקדים וחישוף השטח מהצמחייה הסבוכה נמצאו 26 אתרים והוגדרו שני שטחי חפירה (D ו-E) משני צדי הרחוב הראשי של קציר (איור 1).

 
שטח D (איור 2, 3)
נחשף מבנה שומרה (מס' 20) שהשתמר בשלמותו למעט התקרה. כן נחשפו קיר ארוך
(W200) ששימש מדרגה חקלאית, מגדל שדה (מס' 22) ושתי ערמות סיקול (מס' 21, 23).נוסף על אלה נתגלה מכלול ארכיטקטוני שהוא ככל הנראה חלק מחווה חקלאית הכוללת חצר מרכזית.
השומרה (מס' 20; איור 4) נחשפה בפינה הצפונית-מזרחית של שטח D. מתארה החיצוני מרובע (5×5 מ') והפנימי סגלגל (2.3 מ' ו-3.4 מ' קוטר פנימי; איור 5). היא בנויה מאבנים מהוקצעות גדולות (0.9×0.7×0.4 מ') בבנייה יבשה, קירותיה (0.7 מ' רוחב, 1.9 מ' גובה השתמרות) מושתתים על סלע האם והשתמרו לגובה 1.9 מ'. קירות המתאר הסגלגל נוטים פנימה ומעידים על תקרה כיפתית, ככל הנראה Corbelling. שומרה בעלת תקרה דומה נחשפה לא הרחק מכאן (חדשות ארכיאולוגיות 121). הכניסה לשומרה (0.7 מ' רוחב הפתח, 1.5 מ' גובה) הייתה מצפון. רצפת השומרה בנויה מלוחות אבן שטוחים ומוחלקים. אל הפינה הדרומית-מערבית החיצונית של השומרה ניגש קיר W210, בנוי מאבנים מהוקצעות ומושתת על סלע האם, כנראה חלק מחצר אחורית שהייתה צמודה לשומרה.
הממצא הקרמי מתוך השומרה ומסביבתה היה דל מאוד וכלל שברי גוף אחדים של כלי חרס שחוקים מהתקופה הרומית.  
מדרגה חקלאית (W200), מושתתת על סלע האם (45 מ' אורך חשיפה, 2 מ' רוחב, 1.2 מ' גובה השתמרות), בנויה מאבנים מהוקצעות גדולות (0.25×0.50×0.60 מ') וביניהן ליבת אבנים במגוון גדלים. בדופן הצפונית, 20 מ' מהפינה המערבית, שולבה ממגורה לאחסון תבואה בנויה מאבני שדה מהוקצעות (L410).
ערמת סיקול (מס' 21; 2.3×9.0, 1.2 מ' גובה), 25 מ' ממערב לשומרה, שהושתתה על סלע האם, בנויה משתי שורות של אבנים מהוקצעות (0.7×0.6×0.4 מ') עם מילוי של אבנים קטנות ביניהן. צמוד לפינה הדרומית-מזרחית של הערמה נחשף מתקן מלבני
(L413; מידות 0.7×1.7 מ'), בנוי מאבנים מהוקצעות, שהשתמר לגובה נדבך אחד (0.3 מ'). בתוך המתקן ובסביבתו לא נמצא ממצא כלשהו ולפיכך לא ניתן לעמוד על מהותו.
מגדל שדה (מס' 22; 3×5 מ', 1.2 מ' גובה) בנוי מאבנים מהוקצעות וביניהן מילוי של אבני שדה קטנות שהונחו על גבי סלע האם. בחתך שנעשה במגדל (1×1 מ') עד סלע האם לא נמצאו כלי חרס או ממצא אחר ולפיכך לא ניתן לקבוע את זמנו של המגדל.
ערמת סיקול (מס' 23; 12×2 מ', 1.2 מ' גובה) מושתתת על סלע האם, בנויה בבנייה יבשה משתי שורות של אבנים מהוקצעות (0.3×0.5×0.7 מ') עם מילוי אבנים קטנות ביניהן והשתמרה לגובה ארבעה נדבכים. בדופן הצפונית של קיר המעטפת הצפוני נחשף מתקן עגול (0.6 מ' קוטר), בנוי מאבנים קטנות ומושתת על סלע האם. הממצא הקרמי כלל שברי גוף אחדים שחוקים של כלי חרס מהתקופה הרומית.
חווה חקלאית. נחשף קיר אורך W213 בנוי מאבנים מהוקצעות בבנייה יבשה ומושתת על סלע האם וממזרח לו תועדו שרידי שלושה חדרים צמודים (1–3) ומבנים נוספים (4–6). חדר 1, הצפוני, תחום בקירות W213 ו-W207. הממצא הקרמי כלל שברי גוף שחוקים אחדים מהתקופה הרומית.
חדר 2 (5×5 מ') תחום בקירות W207 ,W206 הניגשים לקיר W213 ממזרח, בנויים מאבנים גדולות מהוקצעות (1.1×0.7×0.4 מ') בבנייה יבשה, מושתתים על סלע האם והשתמרו לגובה נדבך אחד (0.4 מ'). רצפת החדר בנויה לוחות אבן שטוחים ומוחלקים ובחלקים ממנה סלע האם פולס ושימש רצפה. הממצא הקרמי היה דל מאוד וכלל מעט מאוד שברי גוף של כלי חרס וידית קנקן שחוקה מהתקופה הרומית.
בחדר 3 פולס סלע האם והוכשר לשמש רצפה. הממצא הקרמי כלל כמות קטנה של שברי כלי חרס שחוקים מהתקופה הרומית.
ממבנה 4 נחשפו שרידי שלושה קירות (W219 ,W218 ,W214) שהשתמרו לגובה נדבך אחד, בנויים מאבנים מהוקצעות גדולות בבנייה יבשה, שהושתתו על סלע האם שפולס והוכשר לשמש רצפה. החדר גדול (7×9 מ') והממצא בו כלל שברי כלי חרס שחוקים אחדים מהתקופה הרומית. 
מהמבנה במרחב 5 נחשפו רק הקיר המזרחי (W213 ,W212) וקטעים מקיר דרומי
(W217, W216, W215) הבנויים מאבנים מהוקצעות בבנייה יבשה והושתתו על סלע האם. קיר 216 השתמר לגובה שני נדבכים והוא בנוי מאבנים מהוקצעות (0.7×0.5×0.4 מ'). קירות 215, 217 בנויים משתי שורות של אבנים מהוקצעות וביניהן מילוי של אבנים קטנות. הכניסה אל המבנה הייתה ממזרח בפתח (0.7 מ' רוחב) שבין קירות 212 ו-213.
מבנה 6 מופרד ממבנה 5 בסמטה (3 מ' רוחב) והשתמר ממנו קיר אחד W211 (אורך 20 מ', גובה 1.55 מ') בנוי משתי שורות של אבנים מהוקצעות (0.35×0.50×0.70 מ') שהונחו בבנייה יבשה על גבי סלע האם וביניהן מילוי של אבנים קטנות.
חמישה מטרים מהפינה המערבית של הקיר נחשף מתקן עגול (0.8 מ' קוטר) ששולב בקיר, בנוי מאבנים קטנות. במתקן לא נמצאו כלי חרס או ממצא אחר ולפיכך לא ניתן היה לעמוד על מהותו.
 
שטחE  (איור 6)
נחשפו שרידי מפולת של מדרגה חקלאית (W600), ארבעה חדרים קטנים (מס' 51–54) ששולבו בה ושימשו כנראה מחסני תבואה ושתי שומרות בהשתמרות גרועה (מס' 50, 55).
המדרגה החקלאית (W600) בציר מזרח–מערב שהשתמרותה בינונית, מושתתת על סלע האם ובנויה משתי שורות של אבנים גדולות מהוקצעות (0.30×0.40×0.65 מ') עם מילוי של אבנים קטנות ביניהן בבנייה יבשה. 
ארבעת החדרים הקטנים (מס' 51–54; 2.5×2.0 מ') צמודים למדרגה החקלאית והשתמרו מהם רק היסודות. קירותיהם מושתתים על סלע האם אשר פולס והוכשר לשמש רצפה. הכניסה לחדרים (0.7 מ' רוחב) הייתה מדרום. חדר מס' 53 (L502; איור 7) השתמר לגובה שלושה נדבכים ואילו שאר החדרים השתמרו לגובה נדבך אחד. הממצא בחדר זה היה דל מאוד וכלל מעט שברי גוף שחוקים של כלי חרס מהתקופה הרומית.
שומרה עם חצר (מס' 50; 4 מ' קוטר פנימי, 6 מ' קוטר חיצוני; איור 8) נחשפה בקצה המזרחי של השטח. השומרה בנויה מאבנים מהוקצעות (0.50×0.45×0.30 מ') וקירותיה מושתתים על סלע האם. הכניסה אליה הייתה ממערב (1 מ' רוחב הפתח), בין הקירות W611 ל-W613 שהשתמרו לגובה 3 נדבכים; תקרתה התמוטטה פנימה.
צמוד לשומרה מצפון נבנתה חצר שממנה השתמר רק קיר אחד (W612), בנוי מאבנים מהוקצעות בבנייה יבשה והשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר מושתת על סלע האם שפולס והוכשר לשמש רצפת החצר. בחצר (L512) לא נמצאו שברי כלי חרס או ממצא מתארך אחר.
משומרה (מס' 55) בקצה הדרומי של השטח השתמר רק קיר אחד (W614) בהשתמרות גרועה לגובה נדבך אחד. השומרה נפגעה קשות במהלך עבודות הבנייה והפיתוח של היישוב קציר.
 
מבנים דומים לאלה שנחשפו בחפירה התגלו באתר אל-אחוואט המרוחק כ-700 מ' ממערב לשטח החפירה ותוארכו לתקופת הברזל על סמך הממצא הקטן שהתגלה בהם (חדשות ארכיאולוגיות 110: 41–44), ומחפירות אחרות באזור (עתיקות 55: 83–107, 109–159; חדשות ארכיאולוגיות 120). האתר נפגע בעת הכשרת הקרקע לבניית היישוב קציר וקשה לתארך את השרידים מהעדר ממצא מתארך. החרסים המעטים והשחוקים שנמצאו מתוארכים לתקופה הרומית.
מניתוח הממצא בשטח החפירה ועל פי אופי השתמרותו של המכלול והיעדר סימני חורבן, נראה שהאתר, שהיה עורף חקלאי ליישוב גדול יותר בתקופה הרומית, ננטש בשלב כלשהו.