אתרי סקר שנבדקו

H1. מקווה ישראל (נ"צ 179535/659749). נבדקה מערת נטר: מערה חצובה קדומה שכנראה הורחבה כדי לשמש למגורים בראשית התיישבות היהודית. סביב המערה פזורים חרסים שחוקים מאוד, בעיקר מן התקופה הרומית. מצפון למערה פיזור בינוני של חרסים בשטח פתוח.
 
H2. בת ים, רחוב הרב לוי (נ"צ 176932/657862). פיזור בינוני של אבני כורכר וחרסים מן התקופה הביזנטית בחורשה של עצים ואדמת חמרה, אולי קשור לשרידי היישוב מן התקופות ההלניסטית, הביזנטית והאסלאמית הקדומה (Department of Antiquities, Geographical List of the Record Files 1918–1948 Prepared by the Israel Department of Antiquities and Museums, Ministry of Education and Culture Jerusalem, 1976, p. 81). י' עורי (ארכיון רשות העתיקות, כרך 154, דיווח מ-20/4/1938) כתב שכשני קילומטרים ממערב לשיכון עובדים החדש (worker's new settlement) בחולון יש פיזור חרסים על פני השטח מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. פיזור החרסים הזה נמצא כ-160 מ' מצפון לממצא שבסקר הנוכחי.
י' שפירא חפר בקרבת מקום מדרום, ברמת הנשיא בבת ים, מערת קבורה חצובה ובה ממצא מהתקופה הפרסית (Shapira, Y. 1966. An Ancient Cave at Bat-Yam. IEJ 16: 8–10)
האתר נזכר ברשימת האתרים בתל אביב-יפו (א' איילון וא' אבן 1987. אתרים ארכיאולוגיים בתל אביב-יפו וסביבתה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב: 72, אתר 143).
 
H3. בת ים, ביר אל-חילווה (Byar el-Hilwe) (נ"צ 175158/657056). מצפון לתל יונה, בקרבת חוף ים התיכון על גבעת כורכר בולטת על פני סביבתה. בחולות שבמדרון הדרומי של הגבעה, פזורים חרסים אחדים מהתקופה הביזנטית. במרכז הגבעה מחצבה ישנה ועל שפת המחצבה עוד פיזור של חרסים. במדרון המערבי מוטל שבר של מתקן חצוב באבן גיר: חציבה ישרה ופינה עם שרידי פיסות טיח; ייתכן שהיה חלק של בריכה או מתקן אחר קשור למים.  באזור זה דווח בארכיון רשות העתיקות (תיק מנדטורי בת ים, כרך 25) על האתר ביר אל-חילווה, מדרום ליפו, על שפת הים לכיוון תל יונה שנמצאו בו חרסים מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית ומטבעות אחדים. באתר או סמוך לו נמצא ראש פסל אישה (תיק חולות ראשון לציון, מכתב וציור מאת פנחס נסיך, 12/4/1964) בתוך מעגל של אבנים שחורות ונשלח לאגף העתיקות.   
 
H4. חולות ראשון לציון (נ"צ 175514/654371). על גבעת חמרה מתונה בין דיונות, מדרום-מזרח לתל יונה, במרחק של 70 מ' ממזרח לגבעת חמרה גדולה (כיום עם חתכים גדולים), שרידי יישוב (160×140 מ'). נמצאו אבנים רבות: אבנים מעוגלות מעובדות, אבני כורכר ואבני גיר, אולי שרידי קירות המבצבצים על פני השטח ופזורות של חרסים מן התקופות הברונזה התיכונה 2א', הברזל 2(?), ההלניסטית (רוב הממצא), הרומית והביזנטית. בקרבת מקום (נ"צ 175471/654445) נמצאו כלי צור, בהם להב מגל (חדשות ארכיאולוגיות 122).
 
H5. חולון (נ"צ 177390/654906). בשולי פארק, סמוך לכביש 20 ממזרח, חרסים בצפיפות בינונית, ייתכן שלא באתרם, שברים גדולים של קנקן, פכית מן התקופה הברזל–פרסית (זיהוי י' דגן). כן נמצאו חרסים אחדים קטנים מתקופת הברונזה הקדומה ומתקופת הברונזה התיכונה 2, כלי צור ועצמות בעלי חיים, בהם לסת חזיר (זיהוי נ' אגא).
בעבר תועדו בקרבת מקום, סמוך לנ"ט 513-C, שרידי יישוב קטן, כנראה מצודה מן התקופות הברונזה התיכונה 2 והברונזה המאוחרת (מכתב ממנשה בושרי, 16/10/1967. ארכיון רשות העתיקות, תיק חולון, ר' גם אתר A5). כיום האזור בנוי, ריכוז החרסים ממערב ומדרום לנקודת הטריאנגולציה. אין לדעת מה היה גודל היישוב והיכן בדיוק שכנו המבנים.
 
H6. ראשון לציון (נ"צ 178533/654726). במחשופי חמרה, בין דיונות, שרידי יישוב?: פיזור אינטנסיבי של חרסים מן התקופות ההלניסטית ועד הביזנטית, אולי גם האסלאמית הקדומה (איור 2) ואבני כורכר שעל חלקן שרידי טיח.האתר נהרס כנראה בעת סלילת הכביש או בניית המרכז המסחרי הסמוכים אליו מדרום. כ-300 מ' מצפון-מזרח לאתר (נ"צ 17900/65510) דווח בעבר על פיזור חרסים מן התקופה ההלניסטית על גבעת חמרה המבצבצת מתוך חולות (ארכיון רשות העתיקות, מכתב ממנשה בושרי, 13/4/1966). כיום יש במקום חורשה ללא שרידים.
 
H7. גן שורק (נ"צ 177318/650860). באזור שמצפון לגן שורק התגלה ונפגע אתר בחתך שנוצר מכריית חמרה. שכבה עבה של לבנים מלבניות גדולות, חלקן שרופות (איורים 3, 4). בין הלבנים נמצא פך שלם מתקופת הברונזה התיכונה 2א' שחציו נשאר בחתך ואילו הבסיס היה מוטל על הקרקע. על פני השטח פזורים חרסים נוספים מתקופת הברונזה התיכונה ופריטי צור אחדים. באזור הזה היה כנראה יישוב גדול שאליו היה שייך אולי בית הקברות מתקופת הברונזה התיכונה שהתגלה ונחפר כ-2.8 ק"מ צפונה, בחולות ראשון לציון (חדשות ארכיאולוגיות 112: 154; לוי, י' 2005, בית הקברות מתקופת הברונזה התיכונה 1–2 בחולות ראשון-לציון. בתוך מ' פישר, עורך, יבנה, יבנה-ים וסביבתן, תל אביב, עמ' 59–68). האתר נחפר בימים אלה (הרשאה מס' 5968-A). סביב האתר ועד לעבר השני של הכביש המהיר פזורים חרסים מן התקופה המעידים על גודל היישוב.
מצפון לאתר נמצאו בעבר קברים חצובים מתקופת הברונזה התיכונה שכוסו (ע' עד, מידע בעל פה).
 
אתרים המתועדים בארכיון ולא קיימים כיום
A1. בת ים, רמת הנשיא (נ"צ 17630/65754). מקום משוער של מערות קבורה מתקופת הברונזה התיכונה 1 שנמצאו בחלק המערבי של רמת הנשיא בבת ים (על פי דוח של י' שפירא, ארכיון רשות העתיקות, תיק בת ים).
 
A2. חולון (נ"צ 179200/657600). שרידים של אחוזה חקלאית מן התקופה ההלניסטית. נמצאו מטבעות (מכתב של י' שפירא, תיק חולות ראשון לציון, ארכיון רשות העתיקות). כיום האזור בנוי.
 
A3. ראשון לציון (מערב) (נ"צ 17630/65640). חלקו המזרחי של קבר מתקופת הברונזה התיכונה 2א' שכיוונו מזרח–מערב. הקבר היה חפור בחמרה ומדופן אולי בלבנים אחדות ששרידיהן נמצאו בו. בחלק ששרד נמצאה הגולגולת, פריכה מאוד, ולידה שלושה כלים: גביע גדול, שרק חלק מדופנו נותר, קערה שלמה מעוטרת בזיזים  וגביע שלם. הכלים צולמו באתרם. 10 מ' מצפון לקבר התגלה קטע מקבר נוסף שנהרס ברובו. א' איילון בדק את האתר עם י' שפירא ומתאר אותו בפירוט (מכתב מתאריך 30/9/1981, תיק חולות ראשון לציון; חדשות ארכיאולוגיות עח–עט: 50).
האתר נמצא כ-300 מ' מדרום-מערב לאתר יישוב מן התקופות הברונזה התיכונה 2א' והפרסית (חדשות ארכיאולוגיות לד–לה: 23–24; Gophna, R. and Beck, P. 1981. The Rural Aspect of the Settlement Pattern of the Coastal Plain in the Middle Bronze Age II. Tel Aviv 8: 53–58, Site 7, Figs. 7–9).
 
A4. חולון (נ"צ 17772/65641). תועד אתר מתקופת הברונזה הקדומה שנהרס בפעולות פיתוח (איור 5). דוח ארכיון (תיק חולון): "כמה עשרות מטרים ממזרח לבית הקברות האזורי שבדרום חולון, במחשוף חמרה קלה בשטח של כמה דונמים בתוך חולות. אבני כורכר וחרסים ללא סימני בנייה ברורים. קטעים קטנים של קירות מאבן כורכר. בורות מלאים בחרסים, ייתכן בורות מגורים. לאתר יש המשך לכיוון מזרח. האתר שוכן על גבעה נמוכה ושטוחה. מתחת לחול שבמדרון המזרחי נתגלו השרידים ברובד אדמת חמרה כבדה וכהה מאוד השונה מהאדמה הקלה שבצד המערבי. כאן היו שרידי בניית לבנים וחרסים מעטים, כנראה כאן היה החלק העיקרי של היישוב. ספק האם נותר משהו מהאתר הזה".
בסקר הנוכחי נמצאו על גבעת כורכר בין דיונות, בשטח מופרע מאוד, חרסים אחדים שחוקים מאוד מתקופה מאוחרת לברונזה הקדומה, אולם ייתכן שמתחת לדיונה בעומק החמרה עדיין יש שרידים של אתר זה.  
 
A5. חולון (נ"צ 17783/65516). אתר למן תקופת הברונזה התיכונה 2 ועד לתקופת הברונזה המאוחרת 1, 200 מ' מצפון לנ"ט 513-C. באתר קווי בנייה מאבן כורכר ומלבנים (ארכיון רשות העתיקות, תיק חולון, מכתב ממנשה בושרי מתאריך 16/10/1967). כיום האזור בנוי ואין זכר לאתר.
 
A6. חולות ראשון לציון (נ"צ 1787/6545). על פי ר' גופנא, ליד כביש ראשון לציון לכיוון הים, גבעה מתונה ועליה אתר מתקופת הברונזה המאוחרת (ארכיון רשות העתיקות, תצלום עם נקודות ציון ותיאור קצר).
 
במפה בולטת במיוחד כמותם וצפיפותם של אתרי הברונזה התיכונה 2א'. החשוב שבהם הוא היישוב מתקופת הברונזה התיכונה 2א' באזור של גן שורק (H7), שהיה כנראה יישוב גדול. עד כה היו ידועים מתקופה זו קברים ובית קברות שבקרבתו לא נמצא יישוב גדול (לוי 2005: 59–68); יישוב כפרי בבת ים (Gophna and Beck 1981), האתר המדווח בארכיון (5A), ופזורות חרסים שלא קשורות לשרידים אדריכליים שנמצאו בסקר פיתוח (חדשות ארכיאולוגיות 110: 111, יער רובין). כל אלה מעידים על יישוב אינטנסיבי של האזור בתקופה זו.
תוצאות החפירה שמתנהלת בימים אלה יבהירו את תמונת היקף היישוב.
האתרים מתקופות מאוחרות מצויים בקרבה החוף ולאורכו; החשובים שבהם הם תל יונה בצפון ותל יעוז בדרום.
התמונה היישובית לא שלמה עד שיושלם הסקר ובמיוחד האזור שסביב תל יעוז שנחפר ונחקר על ידי חוקרים רבים (ר' חדשות ארכיאולוגיות 90:112–91; עתיקות 1:52*–24*), אבל לא נעשה בסביבתו סקר שיטתי.