מקצהו הצפוני של החתך ועד למרכזו, מול מרכז האתר, נתגלו קירות ומפלסים של שברי כלי חרס. חלקו הדרומי של החתך נמוך מהחלק הצפוני ולא הובחנו בו קירות. בחתך הובחנו כמה מפלסים שאינם נמשכים לכל אורכו. במרכז החתך נתגלו שני קירות (W5 ,W4), היוצרים פינה של מבנה, שזמנו התקופה העות'מאנית; היא נפגעה מכלי מכני. שרידי מבנה נוסף מן התקופה העות'מאנית ניכרים בשטח משתלה סמוכה; בקירו הצפוני של המבנה שולבה אבן שיש בשימוש משני. מצפון לפינת המבנה הובחנו שלושה קירות נוספים (W1-3). מתחת לקיר 3 נחשף מפלס של שברי כלי חרס מן התקופה הביזאנטית, ובו קערה (איור 1:2). מתחת לקיר 1 התגלתה קיראמיקה מן התקופה הביזאנטית, ובה קנקן (איור 3:2). בין קיר 3 לקיר 4 התגלה מילוי אדמה משופע, הכולל שברי כלי חרס רבים מן התקופה הביזאנטית, ובהם שבר של נר (איור 7:2).
 
במהלך ניקוי החתך התגלה ממצא קיראמי מהתקופות הפרסית, ההלניסטית, הביזאנטית, האסלאמית הקדומה והממלוכית, הכולל קערת מורטריה (איור 4:2) וקנקן שק (איור 5:2) מן התקופה הפרסית, קנקן מן התקופה הפרסית או ההלניסטית (איור 4:2), נר מן התקופה הביזאנטית (איור 8:2), ידית פך מן התקופה האסלאמית הקדומה (איור 6:2) ושברי כלי חרס מזוגגים מן התקופה הממלוכית.