אתר 1. מבנה עגול (4 מ' קוטר; איור 2), ייתכן טומולוס, בפסגת הר לטאות, בנוי אבני צור מהוקצעות (כ-1.0×1.5 מ') והשתמר לגובה נדבך אחד. במרכז המבנה בור מרובע (כ-1.0×1.5 מ', כ-0.5 מ' עומק) שתחתיתו אינה חשופה. תקופת השימוש במבנה אינה ידועה, ונראה כי הוא נשדד.

אתר 2. אתר חנייה (כ-0.5 דונם) ובו כמה ריכוזי אבנים ופיזור של שברי כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה.
אתר 3. 10 קברי שוחה בציר צפון–דרום שמתארם מלבני (כ-0.5×1.0 מ'), תחומים באבני שדה קטנות (0.3×0.3 מ'). תקופת השימוש בבית הקברות אינה ידועה.
אתר 4. גל אבנים (5×5 מ', 0.4 מ' גובה), ייתכן שרידי טומולוס, השתמר לגובה נדבך אחד. תקופת השימוש במבנה אינה ידועה.
אתר 5. בית קברות (כ-2 דונם) ובו כ-50 קברים משני טיפוסים עיקריים – עגול ומלבני. הקברים העגולים (כ-2 מ' קוטר; איור 3) בנויים אבני שדה (0.2×0.4×0.4 מ') המונחות על צדן הצר. מעל הקבר ערמת אבני שדה (0.5 מ' גובה הערמה, כ-0.3×0.4×0.4 מ' גודל האבנים). הקברים המלבניים (1×2 מ') הם קברי ארגז בציר צפון–דרום, בנויים אבנים מהוקצעות (0.2×0.4×0.4 מ'). תקופת השימוש בבית הקברות אינה ידועה.
אתר 6. בית קברות (כ-0.5 דונם) ובו כ-15 קברי ארגז שמתארם מלבני (1×2 מ') והם בנויים אבני שדה (כ-0.3×0.4×0.4 מ'). חלקם בנויים בכיוון צפון–דרום וחלקם בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב. בין הקברים נמצאו מעט שברי כלי חרס מהתקופה העות'מאנית.
אתר 7. שרידי מבנה רבוע (6×6 מ'; איור 4), השתמר לגובה נדבך אחד, בנוי אבני צור מהוקצעות המונחות על צדן הצר (כ-0.4×0.4×0.8 מ'). תקופת השימוש במבנה אינה ידועה.
אתר 8. בית קברות (כ-2 דונם) ובו כ-30 קברי ארגז מלבניים (1×2 מ'; איור 5), בנויים אבנים מהוקצעות המונחות על צדן הצר (כ-0.2×0.4×0.4 מ'). מעל הקברים גל של אבני שדה (כ-0.5 מ' גובה גל האבנים, כ-0.3×0.4×0.4 מ' גודל האבנים). כיוון הקברים דרום-מזרח–צפון-מערב. בין הקברים נמצאו כלי חרס מעטים מהתקופה האסלאמית הקדומה.
בסקר נמצאו בתי קבורות, טומולי, אתרי חנייה ומבנה. הממצא שהתגלה בסקר אופייני לאזור דרום רמת מדבר יהודה ומעיד כי עיקר הפעילות באזור הייתה של נוודים.