אתר 1. קיר, אולי קיר שדה, בנוי אבני גוויל גדולות מגיר (5 מ' אורך, כ-2 מ' גובה; איור 2).

אתר 2. גל סיקול קטן (כ-3 מ' קוטר).
אתר 3. קיר שדה ארוך בנוי אבני גוויל וקצת אבנים מהוקצעות. בקטע קטן במרכזו שרדו שלושה נדבכים. הקיר בנוי במעלה המדרון וניגשות אליו ממזרח שתי טרסות הניצבות לקו המדרון. השטח שביניהן לא טרשי וניכר כי עובד בעבר (איור 3).
אתר 4. רחבה מסוקלת מוקפת אבני גוויל גדולות; במרכזה ניצבת אבן גדולה (איור 4).
אתר 5. רוגם בנוי בפינת אתר 4.
אתר 6. שני רגמים בנויים מאורכים ניצבים זה לזה.
אתר 7. רוגם גדול; סמוך לו אבנים גדולות שהן אולי שרידי דולמן שדוד.
אתר 8. רוגם מאורך מלבני.
אתר 9. קיר שדה (כ-4 מ' אורך) מעוגל מעט, ניצב לקו המדרון; מצפון לו חלקת אדמה קטנה מפולסת.
אתר 10. שני קירות ניצבים זה לזה, בנויים מאבני גוויל גדולות מגיר, דומים לקיר שהתגלה באתר 1. אחד בנוי במעלה המדרון (כ-5 מ' אורך) והשני ניצב לקו המדרון (כ-10 מ' אורך). מצפון לקירות שטח אדמה מפולס לחקלאות (איור 5).
 
בשטח שנסקר היה ככל הנראה בית חווה בתקופה הרומית או בתקופה הביזנטית. בשטח החווה מתקנים חקלאיים הניכרים גם כיום בשטח (איור 6). מדרום למרכז הגבעה וסמוך לה התגלו קירות בנויים אבני גוויל גדולות מגיר (1, 3, 9, 10) ששימשו ככל הנראה לצרכים חקלאיים של החווה. מדרום לאזור שבו נמצאו הקירות אותרו כמה רגמים (5–8) אשר ייעודם וזמנם אינו ברור. אי אפשר לקבוע אם הם קשורים לחווה שהייתה בח' סור או לח' ברך הסמוכה – אתר קדום יותר ובו מבנים מגליתיים ודולמנים מתקופת הברונזה. משמעות הממצא באתר 4 אינה ברורה. ייתכן שגם הוא שימש לפעילות חקלאית, או לחלופין להתיישבות נוודים.