נחפרו 13 ריבועים (1–13; איור 1), וזוהו בהם שרידים המתוארכים לתקופות הרומית הקדומה, הרומית המאוחרת–ראשית הביזנטית, שלהי הביזנטית והעות'מאנית.

 
ריבוע 1 (איור 2). נחשפו שרידים של שני קירות (W7 ,W6). ממזרח להם נחשף קטע ריצוף (L101) שרובו אבנים בינוניות שטוחות שהונחו על מפלס אדמה מהודק. בבדיקה שנערכה תחת הריצוף (L119) לא נתגלו שרידים נוספים. הממצאים שנחשפו היו קרובים לפני השטח ונפגעו מעצי פרדס. חרסים שנמצאו בריבוע זה מתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית (לא צוירו).
 
ריבועים 2, 3 (איור 2). אותרו שני מפלסים. המפלס התחתון זוהה בריבוע 2, ונתגלו בו שרידים אחדים, בהם מפולת של אבני קיר על סלע האם (L117), המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה. בריבוע 3 לא נתגלו שרידים ממפלס זה, אף שהוא נחפר עד לאדמת החמרה הטבעית (L131). במפלס העליון, שנתגלה בשני הריבועים (L103 ,L102) נמצאו שרידי ריצוף של אבנים שטוחות וטיח לבן; המפלס, שזמנו כנראה שלהי התקופה הביזנטית, נפגע מאוד מעצי הפרדס וניכרו בו בורות של עצים.
עוד נחשף בור (L115), שצורתו לא רגולרית, מלא באפר. בחלק העליון של הבור נמצאו שברים קטנים של מקטרת חרס (לא צוירו). נראה כי הבור שימש מוקד בערה בתקופה העות'מאנית.
 
ריבוע 4 (איור 3). נחשפו שרידי ריצוף (L104; איור 3) מאבנים גדולות, שהונחו הישר על אדמה טבעית. כן נמצאו חרסים המתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית (לא צוירו).
 
ריבועים 5, 6 (איור 3). נחשפו שרידי נדבך יסוד של קיר (W1), שהשתמרו ממנו קטעים אחדים. אל הקיר ניגש אולי קיר (W8). בפינה הצפונית-מזרחית של ריבוע 6 נחשף קטע רצפה (L106), מאבנים וטיח, שהונחה הישר על אדמת החמרה הטבעית (L112). בחלקו הצפוני של ריבוע 5 נחשפה רצועה מוגבהת (L105), שבה פיסות טיח עם מעט אבנים קטנות; תפקידה אינו ברור. אל חלקו המערבי של קיר 1 ניגשו שני מפלסים של אדמה מהודקת (L123 ,L111), זה על גבי זה. מעל מפלס 123 נתגלו שתי אבני מפולת גדולות. הממצאים מריבועים אלה (לא צוירו) מתוארכים לשלהי התקופה הרומית ולראשית התקופה הביזנטית (המאות הג'–הד' לסה"נ).
 
ריבועים 7, 8, 11, 13 (איור 4). נמצאו שרידי בית בד המתוארך לשלהי התקופה הביזנטית ובו אבן גדולה רבועה. באבן נחצבו שתי גומחות רבועות, ששימשו בסיס לעמודים לקיבוע קורת המכבש. נחשף בור איגום גדול (L116), שאליו זרם השמן לאחר הכבישה, וסביבו משטח מרוצף פסיפס לבן (L108). מן הקירות שהיו סביב בית הבד נותר רק קטע קיר (W10). כן שרדו כמה קטעי רצפות (L135 ,L134 ,L129–L127 ,L122), עשויות מאבני גוויל קטנות שטוחות וביניהן גיר כתות. בחתך שנחפר בריבוע 7 (L107) נחשפה אדמת חמרה טבעית ללא ממצאים. על רצפות 122 ו-135 נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית, בהם שברים של קערה (איור 1:5), קדרת בישול (איור 2:5), סירי בישול (איור 3:5–7) וקנקנים (איור 8:5–10).
 
ריבועים 9, 10 (איור 4). נחשף חלק ממבנה, שזמנו התקופה הביזנטית (המאה הו' לסה"נ). קירות המבנה (W9 ,W5–W2), ששרדו לגובה נדבך אחד, בנויים מאבני גוויל מהוקצעות, שהונחו זו לצד זו, ללא חומר מליטה. במבנה זוהו שני שלבי בנייה. בשלב ראשון נבנו קירות 2 ו-9. קיר 2 נקטע בדרום, ומעליו נבנה בשלב שני קיר (W3). קיר 9 נבנה על מפלס של אדמה מהודקת (L130); סביבו נתגלו חרסים רבים המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה, ובהם שברים של כלי שולחן מסוג טרה-סיגילטה מזרחית (איור 1:6), סירי בישול (איור 2:6, 3), קנקנים (איור 4:6–6), אמפורות (איור 7:6, 8), פך (איור 9:6) ופכית (איור 10:6). הקיר פורק כנראה בשלב הבנייה השני, כאשר הוקם מבנה רבוע שממנו נחשף החלק מערבי, הנתחם בקירות (W5–W3). רצפת המבנה לא נחשפה, וייתכן שהקירות שימשו יסודות. במרכז המבנה נתגלו אבני מפולת רבות ותחתן אדמה טבעית.
 
ריבוע 12 (איור 7) נפגע מכלי מכני, שחשף שכבה ובה חרסים רבים. נחשפו שרידי קיר ובו אבן סף ורצפת גיר (L133), שעליה נתגלו שברי כלי חרס רבים, המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה (לא צוירו).
 
בחפירה נחשפו שרידים המתוארכים לארבע תקופות. מהתקופה הרומית הקדומה ומהתקופה הרומית המאוחרת–ראשית התקופה הביזנטית השרידים דלים ואינם תורמים להבנת אופי האתר בתקופות אלה. מהשכבה הבולטת באתר, המתוארכת לשלהי התקופה הביזנטית, שרד בית בד קטן שהשתייך כנראה לבית חווה קטן. מן התקופה העות'מאנית נתגלה מוקד בערה. הממצאים מכל התקופות דלים ופזורים, ומעידים על פעילות מצומצמת, אולי של בתי חווה קטנים.