שטח A

כ-500 מ' מקו החוף נפתח ריבוע ונתגלה קטע מאמת מים שכיוונה מזרח–מערב (5.5 מ' אורך; איור 2). האמה כוללת צינור חרס עשוי חוליות (0.2 מ' קוטר, 0.37 מ' אורך; איור 3) שהונחו על הקרקע, כוסו במעטפת עשויה תערובת מלט ואבני גוויל קטנות, ונתחמו משני צדיהן באבני גוויל במגוון גדלים. כן התגלו שברי כלי חרס מועטים המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית.
ייתכן שהאמה הוליכה מים מעין אל-אסל שנבע סמוך לגשר הביזנטי, לקיסריה או לשטחים חקלאיים סמוכים.
 
שטח B
השטח (כ-24 מ"ר) נפתח כ-20 מ' ממזרח לשטח A ונחשפו בו שרידי שני קירות מעוגלים
(W11 ,W10; איור 4) שהשתמרו לגובה שלושה נדבכים ובנויים אבני כורכר מסותתות
(0.3×0.4×0.7 מ') שפתח הפריד ביניהם (L30; רוחב 0.6 מ'). נאספו שברי כלי חרס, בעיקר מהתקופה הרומית.
הקירות הם כנראה חלק ממבנה שתפקידו לא ברור אך ייתכן שהוא קשור לדרך העתיקה שעברה סמוך. בשל תנאי השטח והפרעות בנות זמננו לא התאפשרה הרחבת שטח החפירה צפונה כדי לעמוד על אופיים והיקפם של השרידים.