מקווה טהרה (איור 3). חלקו העליון של המקווה נבנה באבנים, ואילו חלקו התחתון נחצב בסלע. מן החלק העליון נחשפו שלושה קירות של מבנה רבוע (W36 ,W32 ,W31). בקיר 31 הצפוני הונחו שני חלקי אבן סף, כנראה בשימוש משני, ששימשו סף לפתח המבנה (איור 4). בין שני חלקי אבן הסף הותקנה תעלה מטויחת (0.6 מ' אורך, 0.1–0.2 מ' רוחב), שהוליכה מים אל תוך המבנה. קיר 32 המזרחי נבנה משורה אחת של אבני גזית ומעליה אבנים מהוקצעות גס. קיר 36 המערבי נבנה משתיים עד ארבע שורות של אבנים מהוקצעות, בינוניות וקטנות; הוא השתמר לגובה שניים-שלושה נדבכים. הקירות בחלק העליון של המקווה טויחו בשכבה דקה של טיח אפרפר (1.5 ס"מ עובי). שלושת קירות האבן הונחו על דופנות סלע חצובות, שהן חלקו התחתון של המקווה. בחלקו המזרחי של המקווה, סמוך לקיר 32 נחשפה רצפת טיח (L116 ,L110), שממנה יורדות שלוש מדרגות חצובות לכיוון מערב. המדרגות מוליכות אל שני פתחים שנחצבו בדופן הסלע המערבית של החלק התחתון של המקווה; הפתח האחד מלבני (0.35 מ' רוחב) ואילו הפתח האחר קמור (1.3 מ' רוחב). לא נחפר החלק שמעבר לפתחים החצובים. מדרום למדרגות החצובות נחשף אגן סגלגל מטויח, שנחצב במפלס נמוך מזה של רצפת הטיח. אל הפן החיצוני של הקירות הצפוני והמזרחי ניגש מפלס של אדמה מהודקת וסיד, אולי רצפה (L111 ,L108). חפירת המבנה לא הושלמה, אך על סמך המרכיבים שנחשפו נקבע כי הוא שימש מקווה טהרה. ממצא כלי חרס שהתגלה על הרצפה שמחוץ למקווה ובמילויי אדמה בתוך המקווה מתארך אותו לימי הבית השני (המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ).

 
בור חצוב בסלע. מצפון למקווה נחשף בור חצוב בסלע קירטון (L106; קוטר 1.3–1.4 מ', עומק 1.4 מ'). סמוך לבור מדרום נחשף משטח חצוב (L105; כ-0.9–1.5 × 1.3 מ'; הוא התגלה בפיקוח על כיסוי החפירה ועל כן לא סורטט בתכנית). על סמך צורת הבור ייתכן כי הוא שימש ממגורה. בתוך הבור התגלה מילוי אדמה, ובו שברי כלי חרס מימי הבית השני (המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ).
 
שרידי מבנה (איור 5). לאחר שהמקווה יצא מכלל שימוש וכוסה באדמה נבנה צמוד אליו ממזרח, מעט גבוה יותר במדרון, מבנה גדול. מן המבנה נחשפו שני קירות (W35 ,W34), שיוצרים פינה. המבנה משתרע ברובו מדרום לשטח החפירה. צמוד לפינת המבנה מפנים נחשף מתקן מעוגל שנבנה באבנים וטויח (L118). במתקן התגלה מילוי אדמה, ובו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ). אי אפשר לתארך את המבנה על פי הממצא במתקן, שכן אפשר שהמתקן נבנה בשלב מאוחר לשימוש במבנה.
 
קיר מדרגה. נחשף קטע מקיר תמך ארוך של מדרגת עיבוד, שנבנה בכיוון מזרח–מערב (W33; כ-36 מ' אורך; רק אבן אחת מהקיר סורטטה בתכנית). הקיר ניכר על פני השטח למזרח ולמערב מחוץ לשטח החפירה. הקיר נבנה על מילוי אדמה שביטל את פינת המבנה מן השלב השני, ולכן ברור כי הוא מאוחר למבנה זה. נראה כי הקיר נבנה בימינו.
 
מערה. מדרום-מערב למקווה תועדה מערה חצובה שמתארה לא סדור (M2; כ-5 × 6 מ', 1.0–1.5 מ' עומק עד למילוי אדמה שעל קרקעית המערה). פתח המערה קמור ובנוי באבנים (איור 6). משני צדי הפתח נבנה קיר, התוחם את חזית המערה מצפון. מול הפתח, בדופן הדרומית של המערה, הובחנו שלושה כוכים קמורים קטנים חצובים (0.5 × 0.6 מ' כל אחד). ממזרח לכוכים אלה נחצבה בדופן המערה התחלה של מחילה. בדופן המערבית של המערה, בגובה 1.5 מ' מעל למילוי האדמה, תועדה גומחה קטנה חצובה (0.2 מ' עומק). על מילוי האדמה במערה מוטלת אבן גדולה דמוית טרפז, ובה חור, כנראה משקולת (איור 7). אפשר שהמערה שימשה בית בד תת-קרקעי, שבו הגומחה שבדופן המערבית של המערה שימשה לקיבוע קורת עץ אופקית במתקן לסחיטת זיתים; אבן המשקולת שימשה גם היא חלק ממתקן הסחיטה והכוכים בדופן הדרומית של המערה שימשו להנחת קנקני אגירה.