הטרסה (קיר W10; איור 3) בציר צפון-מערב–דרום-מזרח ונראה כי ניגש אליה ממערב קיר שדה (W11) שכיוונו מזרח–מערב.

הגתות. מדרום-מזרח לטרסה נמצאה גת במצב השתמרות גרוע (L101; כ-2.5×3.5 מ'; איור 4) שהותקנה בתוך שקע טבעי בסלע שדופנותיו ורצפתו עובדו והוחלקו. בחלקה הצפוני של הגת נמצא בור שיקוע (L105; כ-0.35 מ' קוטר, 0.35 מ' עומק) ובחלקה המערבי גומחה (L106) שנחסמה בשורת אבנים; תפקידה אינו ברור. על רצפת הגת נמצאה שכבת אדמה מהודקת (L104) מעורבת באבני גיר (0.10–0.15 מ' לערך).
התגלו שברים רבים של כלי חרס ובהם בסיס וחלק עליון של קערה (איור 5: 1, 2) ופך (איור 5: 3) המתוארכים לתקופת הברזל 2ב' וקדרה (איור 5: 4), אמפורות (איור 5: 5–8) וקנקנים (איור 5: 9–12) המתוארכים לתקופה ההלניסטית. כן התגלו סיכה מברונזה (איור 6), גרעיני זיתים מפוחמים, חומר אורגני לא מזוהה ועצמות בעלי חיים, בעיקר שיני גמלים ושברי עצמות.
מצפון לגת 101 נמצא שקע חצוב (L102; כ-0.30×0.45 מ', 0.25 מ' עומק; איור 7), שאליו צמודה ממזרח אבן גדולה שמתארה משולש, מעובדת חלקית; תפקידה אינו ברור.
מדרום לטרסה נמצאה גת מרובעת, חצובה בחלקה (L107; כ-1.0×1.2 מ'; איור 8), שבחלקה הצפוני בור שיקוע (0.15 מ' קוטר). מעל הדופן הצפונית-מערבית של הגת נחשפו ספלולים אחדים (0.15×0.17 מ' בצפון, 0.13×0.17 מ' במרכז, 0.14×0.20 מ' במערב; איור 9), ששימשו אולי לקיבוע מתקן (מסננת?) או מתקני סחיטה להפקת שמן זית.
סימני חציבה. ממערב ומדרום לשטח החפירה נמצאו סימני חציבות, ונראה כי המקום שימש גם מחצבה.