בעת עבודות שימור בפינה הצפונית-מזרחית של החומה מן התקופה הצלבנית, שנבנתה בעת מסע הצלב של לואי ה-

IX מלך צרפת (1251 לסה"נ), הובחנו שתי אבנים מגולפות בצדן הפונה לצפון (איור 1). האבנים מונחות על שתי כותרות שיש שנחשפו באתרן בחפירת ל"י לוין וא' נצר בשנים 1976-1975. הכותרות מונחות בראשם של עמודים מגרניט אפור, שנמצאים בתוואי קירו הצפוני של מבנה נרחב שקדם לחומה. לוין ונצר הציעו שעמודים אלה הם שרידים של שער מונומנטלי שהוקם בתקופה הביזאנטית באחד מרחובותיה הראשיים של קיסריה ולאחר מכן שולב בחומה מן התקופה האסלאמית הקדומה (קדמוניות י"א:73).

 

בניקוי הכותרות והאבנים שמעליהן התברר כי צדן הפונה לצפון של שתי האבנים שולב בחומה מן התקופה הצלבנית, וכי הוא מגולף בדמות של דמון, האופיינית לאמנות רומנסקית שרווחה מסוף המאה הי' עד המחצית השנייה של המאה הי"ב לסה"נ (איור 2). הדמונים עיטרו את חזיתו הצפונית של מבנה מפואר מהתקופה הצלבנית, הקדום לחומה מימי לואי ה-

IX. ללא חפירה אי אפשר לברר את זמנו המדויק של המבנה, אך ברור שהוא קדום לחומה. הפינה הצפונית-מזרחית של החומה הוצמדה אל הקירות הצפוני והמזרחי של המבנה הקדום, והאבנים שבלטו מקירות המבנה שולבו בחומה.