ריבוע A11 (איור 3) נפתח כדי לבדוק פינה של מבנה נרחב שזוהה בצפון-מזרח שטח החפירה בשנת 2012. פינת המבנה מורכבת משני קירות איתנים (W143 ,W111). באזור שגבל בקיר 111 מדרום נחשפו בחפירת 2012 כמה משטחים של אדמה מהודקת זה מעל זה, הקשורים לכמה קירות מעוגלים שבנייתם דלה. האזור זוהה כחצר או כאזור פתוח מחוץ למבנה נרחב שהשתרע מצפון.

מעל קירות 111 ו-143 פונו אבנים מרובד בן ימינו. הקירות האיתנים (1.7–2.0 מ' רוחב, 1 מ' גובה השתמרות; איור 3), שהושתתו על סלע האם, נבנו משני פנים של אבנים גדולות ובתווך מילוי של אבנים קטנות יותר. בפינת המבנה נבנו שני בורות מים מלבניים, מטוייחים (L106 ,L103; איור 4). הפנים הפנימיים של קירות 111 ו-143, התוחמים את בור 103 (1.6 × 1.8 מ') מדרום וממזרח, טויחו בשכבת טיח שצבעו ורוד בשל כמות גבוהה של רסק קרמיקה. בחלק המרכזי של רצפת בור 103 לא השתמר הטיח, ונחשפה תשתית העשויה ממילוי אדמה ואבנים שטוחות, שהונחה הישר על סלע האם. הקיר הצפוני של בור 103 (W401) לא השתמר; נראה שהוא נשדד או פורק במכוון. במילוי בור 103 ובתעלת השוד של קיר 401 (L108) התגלה ממצא קרמי מהתקופה הממלוכית, המלמד שהבור יצא מכלל שימוש בתקופה זו. בין שני הבורות הפריד קיר מחיצה (W400), שממנו השתמר נדבך יסוד. במרכז קיר 400 הונח לוח אבן שכיסה תעלה מטויחת שחיברה את שני הבורות. החפירה בבור 106 לא הושלמה בשל מגבלות חפירה ושיקולי בטיחות. השוואת גובה החלק שנחשף מבור 106 לגובה סלע האם שמסביבו מלמדת כי לפחות חלק מהבור נחצב. בשני הבורות לא התגלה ממצא המתארך את זמן בנייתם; הם פורקו לאחר החפירה.
 
ריבוע A12 (איור 5) נפתח לאחר פילוס השטח שממערב לחפירת 2012 באמצעות כלי מכני. נחשפה פינה צפונית-מזרחית של מתקן גדול, מטויח (L201; איור 5), התחום בקירות (W403 ,W402) שהשתמרותם דלה. הפנים הפנימיים של הקירות טויחו בטיח, שעיגל את פינת הקירות. בתוך המתקן התגלו שלוש רצפות טיח לבנות זו מעל זו (איור 6). מתחת לרצפות התגלה רובד של אדמה אדמדמה, ובה חרסים מהתקופה הביזנטית, שכיסה את סלע האם. רובדי אדמה דומים ובהם חרסים מהתקופה הביזנטית התגלו מתחת לרוב הרצפות שתוארכו לתקופה הממלוכית בחפירת 2012.
 
ריבוע A13. לאחר שרוב השרידים מחפירת 2012 נהרסו במהלך בנייה, נחשף צמוד לחפירה מדרום בור חצוב, עגול ועמוק (L300; קוטר 3 מ'; איור 7). רוב מילוי האדמה הוצא מהבור באמצעות כלי מכני, ולאחר מכן נערכה בו חפירה ידנית. בתוך הבור לכל הקפו נחצבה מדרגה קטנה. בחלק הצפוני של הבור נחשף קטע קצר מקיר (W404; גובה השתמרות 1.5 מ'), שנבנה על המדרגה החצובה; נראה כי הוא חלק מקיר שהקיף את הבור במלואו. על המדרגה החצובה בצד מערב התגלתה אבן גזית מסותתת היטב. בתחתית הבור נחשף רובד שחור של אדמה ופיח (איור 8) ודופן הסלע של הבור שינה צבעו, כנראה בשל חשיפה לחום גבוה.
 
הממצאים בחפירה מספקים הוכחה נוספת לאופיו החקלאי והכפרי של האתר — חווה חקלאית מהתקופה הממלוכית. הממצאים יפורסמו בהרחבה יחד עם ממצאי חפירת 2012.
בכל שלושת הריבועים התגלה ממצא קרמי מהתקופה הממלוכית. המכלול בכל אחד מהריבועים כולל בעיקר כלים עשויים ביד ומעוטרים בעיטורים הנדסיים (Handmade Geometric Painted Ware), ובהם קערות (איור 1:9, 2) וקנקנים (איור 3:9). עוד התגלו שברים של סירי בישול מהתקופה הממלוכית, שלהם ידיות רצועה (איור 4:9) רו ידית דמוית פרסה ועיטור חבל (איור 5:9). על פני השטח בריבוע A12 התגלה שבר מקטרת מהמאה הי"ז לסה"נ (איור 6:9) עשוי מחומר אפור ועליו עיטור טביעה הקפי.
בבור 103 התגלה שבר גדול של אבן שחיקה מבזלת (איור 1:10). בריבוע A12, מעל רצפות הטיח במתקן 201, התגלה שבר קטן יותר של אבן בזלת (איור 2:10) וגוש סטאטיט או שיש ירוק מוחלק, ובו נקב קטן באחד הקצוות וחריצים עדינים מקבילים על אחד הצדדים (איור 3:10). נראה שגוש האבן המוחלק שימש אבן משחזת לפריטים ממתכת. אבנים דומות רבות שעליהן חריצים ונקבים התגלו בחפירות 2012 באתר. חפצי אבן דומים התגלו גם בחפירה ברחוב הפלמ"ח ברמלה (קלטר 2009).
בתחתית תעלת שוד 108 בריבוע A11 התגלה סכין מתכת ולה להב מלבני (איור 4:10); ידית הסכין לא השתמרה.
 
בחפירה נחשף חלק נוסף משלב היישוב מהתקופה הממלוכית באתר, המשתרע לצפון ולמערב. כשנחשפה פינת המבנה, המורכבת מקירות 111 ו-143, בעונת 2012, היא תוארכה זמנית לתקופה הביזנטית. בחפירה בפינת המבנה נחשפה מערכת לאגירת מים, הכוללת שני בורות מחוברים, כנראה לאיסוף מי נגר מגג המבנה; המים שנאגרו בבור 106 זרמו בתעלה בבסיסו אל חלקו העליון של בור 106. שני הבורות בוטלו במכוון בתקופה הממלוכית; לכן בנייתם הייתה מוקדם יותר, אולי בתקופה הביזנטית. למרות שבבורות לא התגלה ממצא מתארך ברור, הטיח הוורוד דומה למדי לזה האופייני למערכות מים בירושלים ובסביבתה בתקופה הביזנטית.
הטיח הלבן שנחשף ברצפות ובקירות של מתקן 201 בריבוע A12 דומה לטיח שנחשף בשטח המערבי בחפירת 2012. המכלול הקרמי מסביבת המתקן מתוארך בברור לתקופה הממלוכית.
בור 300 בריבוע A13 שימש כנראה כבשן סיד, כעדות השינוי בצבע דופן הסלע שלו ורובד הפיח השחור שהתגלה בתחתיתו. אפשר שאבן הגזית שהתגלתה בחלק המערבי של הבור השתמרה מתעלת אוויר בנויה או מפתח הזנה של כבשן הסיד.
חפירת 2012 והחפירה הנוכחית מלמדות שהאתר יושב בתקופה הביזנטית ואוכלס ביתר שאת בתקופה הממלוכית. הבנייה והממצא הקטן מעידים על אופיו הכפרי של האתר. ליישוב בח' בית מזמיל חשיבות רבה בהבנת העורף החקלאי של ירושלים בתקופה הממלוכית.