שטח A

נחשף מנזר (33×33 מ') התחום בקירות וכולל מבנה מרכזי בחלקו הצפוני-מערבי (18×18 מ') ואגף שירותים בחלקיו המזרחי והדרומי (איור 2).
אגף השירותים נחפר בחלקו ונראה כי היה תחום בקיר שנחשף ברובו בצפון (W1) ובקירות נוספים שקטעים מהם נחשפו במזרח (W25 ,W3) ובדרום (W26). במרכז החצר נמצא שקע (לוקוס 173), ככל הנראה בור מים שקרס (לא נחפר). בחלקו הצפוני-מזרחי של האגף נמצא משטח מרוצף ומדופן לוחות אבן, כנראה משטח דריכה של גת (R6, לוקוס 121; 6×6 מ'), שקירותיו התוחמים השתמרו לגובה 0.5-0.4 מ'. רצפת המשטח שחלק מלוחות האבן שלה נשדדו אך טביעותיהם נותרו בטיח משתפלת במתינות דרומה.
למבנה המרכזי, שקירותיו השתמרו לגובה ניכר (2.0-1.4 מ'), חצר מרכזית (R5; מידות 5×9 מ') שהכניסה אליה הייתה ממזרח דרך פתח צר בקיר W24 (לוקוס 167). משני צדי הפתח נמצאו מזוזות, בצפונית הובחן שקע שהכיל ככל הנראה מנגנון לנעילת הדלת. לצדו הדרומי של הפתח נבנה גרם מדרגות שהוביל לקומה שנייה. בצדה הדרומי-מערבי של החצר נחשף חדר (R2; לוקוס 154; 3.3×3.2 מ') ונראה שנסמכו אליו חדרים נוספים ממזרח שטרם נחשפו. פתח עם משקוף קשות שהשתמר בשלמותו הוביל אל החדר מהחצר. בקירו המזרחי של החדר (W5) נמצא ארון קיר (לוקוס 124), שבדופנותיו מגרעת לשילוב מדף עץ ומגרעת נוספת שנועדה לדלת בחזיתו.
בחלקה הצפוני של החצר שלושה חדרים הסדורים בטור ממערב למזרח. מהחצר הוביל פתח אל החדר האמצעי ששימש קפלה (R1; לוקוס 166; 3.7×6.2 מ'). החדר מרוצף בפסיפס וקירותיו מטויחים בטיח סיד לבן על תשתית בוץ. בצדו המזרחי של הפתח מזוזה מסותתת היטב ונראה שמזוזה דומה, שטרם נחשפה, ניצבה גם בצדו המערבי. מהחדר האמצעי הובילו שני פתחים, לחדר המערבי (R4; לוקוס 170; 2.0×3.7 מ') ולמזרחי המרוצף לוחות אבן (R3; מידות 3.0×3.2 מ') שבו נמצאו שני קברים מתחת לרצפה (0.7×1.7 מ' כל אחד), על הדרומי חרוט צלב. בצדו המזרחי של החדר נמצא אפסיס (לוקוס 169; 2.8 מ' קוטר) שריצופו פסיפס לבן וקירותיו, העשויים לבני בוץ טויחו בטיח סיד. בתפר בין פסיפס האפסיס לריצוף לוחות האבן שממערב לו נמצאו שתי מגרעות להצבת עמודי סורג, ששברי אחד מהם, העשוי קרטון רך, נמצאו בשכבת המפולות. מעובי קירותיו החיצוניים של המבנה (W6 במערב ו-W16 בצפון; 1.5-1.2 מ' רוחב; 2 מ' גובה השתמרות), עובי שכבת המפולות וגרם המדרגות שנמצא בחצר נראה כי לאגפי המבנה שסבבו את החצר ממערב ומצפון הייתה קומה שנייה.
רצפת הפסיפס של הקפלה נמצאה מעוטרת בשטיח מצויר (2×2 מ'; איור 3), מעליו כתובת ביוונית ומול הפתח המוביל לחדר המזרחי צלב. עיטור השטיח כולל שני טווסים הפונים הראלדית זה אל זה ובתווך אמפורה שממנה צומחת גפן, היוצרת חמישה מדליונים מאוכלסים בשתי שורות. בשורה התחתונה נראה מימין חמור (או ארנבת) ומעליו ציפור שראשה מורד. במדליון השמאלי שני סלי ענבים (או ככרות לחם) ובמדליון שמעליו דג. בין הציפור לדג נמצא מדליון נוסף ובו דמות אדם בתנוחת תפילה (אורנס). הכתובת (תורגמה על ידי ל' די סיגני) מציינת את הדיאקון ואב המנזר SELMON וסדרת שמות: SELMON ,FIDOS ו-ZANIS שאף הוא מצוין עם תואר דתי (אפוקריסאריוס). בשורה השלישית נאמר 'יברך האל את הקוינוביון של בית מור (או בית מורסי) אמן'.
 
הממצא מהמנזר דל וכלל כמות קטנה של שברי כלי חרס מסוף התקופה הביזנטית (המאות הו'-הז' לסה"נ) וכ-30 מסמרי ברזל, עדות לקירוי עץ וכן וו ברונזה לתליית מנורה.
 
שטח B
נמצאה חווה (20×25 מ') שהובחנו בה שני שלבים. בשלב ראשון נבנתה שומרה (5.0×6.5 מ') ובה שני חדרים, מערבי (R1; מידות 2.9×3.7 מ') ומזרחי (R2; מידות 1.8×3.7 מ'), תחומים בקירות (0.75-0.65 מ' רוחב, 1.3 מ' גובה) ומרוצפים בחלוקי נחל ואבני שדה. בקיר הפנימי (W53), כ-0.8 מ' מעל הרצפה, נמצא חלון מדופן לוחות אבן מוחלקים. אל קירו המערבי של המבנה הוצמד מבחוץ קיר תמך משופע (W56) שככל הנראה נועד להגן על קיר W52 בצד הפונה לגשם. בפינה הצפונית-מערבית של השומרה, סמוך לפתח, נמצאו שלוש מדרגות בנויות לוחות אבן גיר מסותתים (לוקוס 207) שנראה כי הובילו לגג או לקומה שנייה.
בשלב השני הורחבה השומרה לבית חווה ונוספו לה כמה חדרים. לפי שעה אין תוכנית שלמה של בית החווה אך נראה כי זה השתרע, על שטח של כ-20×25 מ' וכלל לפחות ארבעה חדרים סביב חצר מרכזית וכן חצר צדדית נוספת.