בחלק המערבי של ריבוע החפירה התגלו מפולת אבנים ואבני תשתית לדרך עפר החוצה את השטח. בחלק המזרחי של הריבוע לאורכו התגלה ריכוז אבנים שנפגע בחריש, ובו אבני בנייה מסותתות; אפשר שריכוז זה השתמר מקיר או ממדרגת עיבוד. מדרום לריכוז האבנים התגלה מילוי אדמה שהעמיק עד לסלע (כ-2 מ' עומק מתחת לפני השטח). באמצע הריבוע חותכת אותו תעלה בת זמננו של צינור מים (0.8 מ' רוחב, כ-1 מ' עומק), שלתוכה חודרת תעלה רדודה (0.4 מ' עומק) מאוחרת יותר, כנראה לניקוז דרך העפר.

בריבוע החפירה, ובעיקר במילוי שבדרומו, התגלו שברי כלי חרס רבים, מקצתם מתוארכים לתקופות הפרסית (בעיקר שברי קערות מורטריה; איור 3-1:2) וההלניסטית (איור 4:2) ועיקרם מתוארכים לתקופות הרומית והביזאנטית (איור 9-5:2). הממצא הקיראמי תואם את תוצאות החפירה הקודמת באתר, פרט לממצא מהתקופה הרומית, כמוהו לא התגלה בחפירה הקודמת.