שטח A2 נחפר השנה בהיקף מצומצם. הוסר הריצוף מתקופת הברונזה המאוחרת, שהשתרע על שטח נרחב מצפון לארמון, במטרה ליצור קשר בין אזור זה 'למקדש הדרומי' ולרחוב המרוצף, הנמשך ממזרח לכיוון הארמון ומקיף את המקדש מצפון. התברר כי הריצוף מונח על מילוי ובו שברי כלי חרס מתקופת הב"ת 2. מתחת למילוי זה נחשף קטע קיר וממצא קיראמי מתקופת הב"ת 1 (הב"ק 4). ממצא זה מתווסף אל שרידים מתקופת הב"ת 1 שנחשפו בשנים קודמות בשטחים A2 ו-A4 ובעונה זו בשטח A5.

 

 

שטח A4

 

בהרחבה לדרום, בחלק הנמוך של השטח, נחשף חלק של חומת הסוגרים מתקופת הברזל 2א'. מעט מערבה משם, במפלס נמוך יותר, התגלה קטע של קיר רחב שהוא חלק מהקצה המזרחי של המבנה האיתן מתקופת הברונזה; הקיר שדוד במידה רבה, בדומה לרוב קירות המבנה. אל הפן החיצון של קיר זה ניגש מבנה נוסף, המתוארך בוודאות על סמך הממצא הקיראמי שעל רצפתו לתקופת הב"ת 2ב'. על סמך זמנו של מבנה זה הצלחנו לראשונה לתארך את המבנה האיתן לתקופת הב"ת 2ב'. בנייתו האיתנה של המבנה מלמדת ללא ספק כי זהו מבנה ציבור, כנראה ארמון הקדום לארמון מתקופת הברונזה המאוחרת שחפירתו הסתיימה במרכז שטח

 

בהרחבת השטח למזרח נמשכה חקירתו של שדה מצבות האבן שנחשף בעונה הקודמת. האזור שממזרח לשדה המצבות מכוסה שכבה עבה של אפר ועצמות, המעידים על פעילות פולחנית שהתקיימה במקום במשך פרק זמן ארוך. כן התגלו כאן שלוש צלמיות מתכת קטנות, המעידות אף הן על אופיו הפולחני של האזור.

 

שטח A5
 בקצהו המערבי של השטח התחברה החפירה אל מערכת מדרגות מתקופת הברונזה המאוחרת, שנחפרה בשנות החמישים של המאה הכ' על ידי המשלחת של ידין. צמוד למדרגות נתגלה בשעתו שבר אורתוסטאט הלביאה. מתחת לריצוף אבן מתקופת הברונזה המאוחרת, הנקשר למערכת המדרגות, נחשף מילוי ומתחתיו נחשפו פינות של קירות מבנה, המתוארך על סמך הממצא הקיראמי שעל רצפתו לתקופת הב"ת 1 (הב"ק 4). הקירות וכן הרצפה של המבנה, שבה משולבים שני בסיסי עמודים, מטויחים בטיח לבן. שרידי בנייה אלה ושרידים נוספים מתקופה זו שנחשפו בשטחים A2

 

שימור ושחזור.

A, שנועד להגן עליו מפני פגעי מזג אוויר. עבודות אלה נמשכו בתום עונת החפירות הנוכחית, ויסתיימו טרם עונת הגשמים. במהלך עונת החפירות צופו ראשי קירות הלבנים בשכבת הגנה של בוץ וקש, וכן שוחזרו חלקית קורות העץ שבין ראשי האורתוסטאטים למבנה העל מלבנים.

 

בתום עונת החפירות הקודמת החלה הקמתו של גג (1300 מ"ר) מעל הארמון במרכז שטח 
נמצא ממזרח לחומת הסוגרים מתקופת הברזל 2א' (המאה הי' לסה"נ), ולכן נראה שזמנם של השרידים הקדומים שנחשפים כאן המאה הט' לפסה"נ. השלב הקדום של מבני המגורים מושתת הישר על קירות לבנים אדירים מתקופת הברונזה. החפירה בשטח כולו הגיעה עד לראשם של קירות לבנים אלו, ובעונה הבאה תימשך החפירה במבני המגורים במטרה לברר את תוכניתם ואת זמנם המדויק. ו-A4, מצביעים בבירור על כך שבתקופת הב"ת 1 התקיים בתל, או לפחות במרכזו, יישוב נרחב למדי.הורחב במידה ניכרת כלפי מערב וצפון, במטרה לחשוף את שרידי הבנייה האיתנה מתקופת הברונזה, שנמצאים עמוק מתחת לשרידי היישוב מתקופת הברזל. גם בעונה זו נחשפו שרידים של מבני מגורים מתקופת הברזל, ובהם טבונים ומיתקנים. מבנים אלו נבנו באבני גוויל, ובקירותיהם, בעיקר במזוזות, שולבו לעתים אבני גזית. במבנים התגלו גם עמודים רבועים עשויים אבן גיר רכה. סגנון בנייה זה מאפיין את המבנים בחצור בתקופת הברזל, במאות הט'-הח' לפסה"נ. שטח A5 A. בעונה זו נערכה בדיקה באמצעות רדאר חודר קרקע בחלקה המזרחי של חצר הארמון מתקופת הברונזה המאוחרת, על מנת לברר האם מתחתיה נמצאים קירותיו של המבנה האיתן מתקופת הב"ת 2ב', כפי שעולה משרידי בנייה בשטח. תוצאות הבדיקה לא התבררו עדיין.

 

הורחב השנה במידה ניכרת כלפי מערב, דרום ומזרח, במטרה לברר את התוכנית והתאריך של המבנה האיתן מתקופת הברונזה, שחשיפתו החלה בשנים הקודמות. בהרחבה למערב, בחלק הגבוה של השטח, נחשף חלקו הצפוני של מבנה מן התקופה הממלוכית שנמצא ברובו מחוץ לשטח החפירה. מבנה זה מצטרף למבנה אחר בבנייה דומה, שנחשף בעונות הקודמות כמה עשרות מטרים ממערב לכאן. נראה שחלקו הדרומי של התל היה מיושב בצפיפות רבה בתקופה הממלוכית. הישר מתחת למבנה זה נחשפו שרידי מבנים מתקופת הברזל (המאות הט'-הח' לפסה"נ), בהם הובחנו כמה שכבות, שרובן נחפרו בעונה זו; בעונה הבאה יחפרו שכבות קדומות יותר.