נפתח ריבוע (5.9 × 4.0 מ') על שלוחה המשתפלת לדרום-מערב, ונתגלו בור מים וספלול קוני החצובים בסלע (איורים 2–4). הבור, שמתארו מעוגל (L102; קוטר 1.5 מ', עומק 1.62 מ'), נחצב ברשלנות בסלע גיר הנוטה בשיפוע דרומה (L100). נתגלתה בו שכבת אדמה חומה, פסולת ואבנים, מתחתיה מפלס שרפה (L104) שבו פחמים ואבנים שרופות עם מעט חרסים. מתחת לשכבת השרפה נתגלתה שכבה של אדמה חומה, אבני שדה קטנות ושרידי טיח בהיר עם חרסים וחצצים שחורים שדיפנו את הבור מקרקעיתו ועד מחצית גובהו (L105). במילוי נמצאו שבר אמפורה מטיפוס כלי עזה וקערה המתוארכים לתקופה העות'מאנית (המאות הי"ח–הי"ט לסה"נ). כ-0.3 מ' ממערב לבור נתגלה ספלול קוני (L101, קוטר 0.3 מ', עומק 0.18 מ'; איור 5) שנעשה צר כלפי מטה.

במערב ריבוע החפירה נחשף משטח סלע נוסף (L103; מידות 1.5 × 2.8 מ') ובו שקע טבעי לא רגולרי ( 1.2 מ' קוטר, 1.14 מ' עומק), שנוצר מהמסת מים. על המשטח נח מילוי של אדמת סחף חומה בהירה ובה מעט חרסים (איור 6).
 

בור המים יצא משימוש בתקופה העות'מאנית המאוחרת. בשלב מאוחר, לאחר שהבור יצא משימוש, הוא הוסב לבור שרפה ושימש, על פי סימני השרפה, לפחות פעם אחת. הספלול הסמוך לבור שימש אולי להשקיית עדרים.