הושעיה (צפון)

נורית פייג
31/12/2019
דוח סופי

בחודש אפריל 2018 נערכה חפירה באתר הושעיה (צפון; הרשאה מס' 8280-A; נ"צ 227356-701/742242-3111), לקראת השקת שביל הסנהדרין. החפירה, מטעם רשות העתיקות, נוהלה על ידי נ' פייג, בסיוע מ' פלג וע' ערמון-עמבר (צילום שטח) ותלמידי בתי ספר במסגרת פעילות הנחלה.

אתר הושעיה (צפון) שוכן בשטחים חקלאיים של יישובי המועצה האזורית אל-בטוף, מדרום לחורבת רומה. האזור מאופיין בחציבות רבות, רובן לכריית אבני בנייה, ובמתקנים אחדים — גתות ובורות רדודים. באתר אותרו כ-20 מחצבות וחציבות, וכעשר מהן נחפרו. אחת המחצבות גדולה (7 × 15 מ'; איור 1), ובה חמישה מפלסי חציבה מדורגים (איור 2). זוהו בה בברור תשלילי אבנים בשלושה גדלים (0.60 × 0.75 מ', 0.75 × 0.90 מ', 1.0 × 1.2 מ') ונחשפו תעלות ניתוק ואבנים שלא נותקו ממקומן. שאר המחצבות קטנות (2.3 מ' אורך מרבי; איור 3), וזוהו בהן תשלילי אבנים ותעלות ניתוק. כן נחשף משטח מוחלק (2.2 × 3.0 מ') וגומה, אולי בור שיקוע, המרוחקת 0.2 מ' מן המשטח — אולי שרידי גת. ממצא כלי החרס מכל שטחי החפירה כלל שברי גוף, בעיקר של קנקנים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. 

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version