קברי הארגז (1.2 × 2.1 מ' בממוצע, 0.8 מ' עומק בממוצע) נכרו בקרקע ודופנו מפנים. הם נפגעו מטרקטור שהרס את דופנותיהם ואת חלקם העליון. קברים 1, 2, 4 ו-5 הם קברים גדולים, שנכרו בציר מזרח–מערב. בקברים אלה נחשפו עצמות אדם פזורות רבות של כל חלקי השלד ושל נקברים במגוון גילים, ועל כן נראה שנערכה בהם קבורה משנית. העצמות שייכות ליותר מעשרה פרטים, ובהם תינוקות, ילדים ובוגרים משני המינים. בתחתית קבר 2 התגלו עצמות אדם במנח אנטומי, המעיד על קבורה ראשונית. כ-10 מ' מדרום לקבר 1 נחשפו שני שלדים במנח אנטומי, המעיד על קבורה ראשונית; אולי קבר שנהרס. קברים 8, 10 ו-11 נפגעו קשות מטרקטור. התגלו בהם עצמות אדם פזורות המלמדות על קבורה משנית. בקברים 3, 6, 7 ו-9 התגלו מעט עצמות שלא נבדקו.
מערת הקבורה (2.3 × 3.2 מ', 1.4 מ' עומק מרבי; איור 2) היא מערה טבעית שהורחבה במטרה להתאימה לקבורה. במערה התגלו עצמות וגולגולות רבות פזורות, המלמדות על קבורה משנית. על קרקעית המערה התגלו לפחות שישה שלדים במנח אנטומי, המעיד על קבורה ראשונית. שישה פרטים אלה נקברו בכיוון מזרח–מערב, הראש בצד מערב. בששת הנקברים תינוקות, ילדים ובוגרים משני המינים. על קרקעית המערה התגלו גם כלי זכוכית ומעט כלי חרס מהמאות הי"ט–הכ' לסה"נ וכן פריטי מתכת.

נראה שהקברים והמערה שימשו תחילה לקבורה ראשונית ומאוחר יותר לקבורה משנית. ייתכן שמקורן של העצמות בקבורה המשנית בבית הקברות המוסלמי של הכפר א-דוואימה, המשתרע במדרון הצפוני-מזרחי של הגבעה.