מערה א' כוללת פיר כניסה רבוע (1.1 x 1.1 מ'), הממוקם בצדה הצפוני-מזרחי של המערה. בצדו הצפוני-מערבי של הפיר אפשר להבחין בפתח (0.6 מ' רוחב) המוביל למערה נוספת אשר לא נחפרה. מן הפיר יורדת מדרגה אל פתח המערה (0.60 x 0.62 מ'); מדרגה נוספת (0.28 מ' גובה) מוליכה אל תוך חדר הקבורה (3 מ' רוחב, 0.9 מ' גובה), שבמרכזו חצוב שקע רדוד (כ-0.4-0.3 מ'). צדה הדרומי של המערה פגוע לאורכו. המערה נמצאה מלאה כמעט עד תקרתה באדמה חומה כהה, שבה נתגלו מעט שברי כלי חרס (איור 2) וחרוז מתקופת הברונזה הביניימית.

 

מערה ב' נמצאת כ-10 מ' מצפון-מערב למערה א' ולה פיר כניסה מלבני (כ-0.9 x 2.0 מ') חצוב בדופן הדרומית של המערה, שממנו יורדים במדרגה אל חדר הקבורה (1.9 x 2 מ', 0.9 מ' גובה). במרכז החדר חצוב שקע (0.6 x 1.1 מ', 0.4 מ' עומק). בראש הדופן המערבית של פיר הכניסה  נמצא שקע קטן, שתפקידו אינו ברור. המערה נמצאה ריקה.

חלל המערה, הכולל חדר נמוך אחד, דומה למערה א' ולמערות אחרות מתקופות הברונזה הביניימית והתיכונה שנתגלו באזור, כמו למשל בנחל יחיעם (ר' חדשות ארכיאולוגיות קח: 10-9; 110: 6). עם זאת, הפיר המלבני שונה מן הפירים המרובעים והעגולים שהיו נהוגים בתקופת הברונזה ודומה לאלה שהיו נהוגים באזור למן התקופה ההלניסטית ואילך. דומה אם כן, שהפיר הורחב בעת שימוש משני במערה בתקופה מאוחרת.

 

מערה ג' נמצאת כ-10 מ' ממזרח למערה א'. בבסיס מחצבה, שבה נותרו דפוסים ישרי פינות של אבני גזית שהופקו מכיסוי הנארי של הסלע, פעור פתח שנוצר בשל התמוטטות תקרתה של מערה. המערה לא נחפרה ולא ניתן היה לתארכה או לקבוע בוודאות ששימשה לקבורה.