מערה 31 (2.45 × 2.70 מ', 1.4 מ' גובה; איורים 3, 4) היא מערה טבעית שהורחבה בחציבה במטרה להסב אותה לשמש מחסה סלע. הפתח (1.00 × 1.95 מ') פונה לדרום-מערב, וניכרים בו סימני חציבה המלמדים כי הוא הורחב. על קרקעית הסלע של המערה התגלו כמה אבנים, כנראה מפולת מהתקרה או מהדפנות.

 
קיר מדרגה 3000 (21 מ' אורך, 0.8–1.0 מ' רוחב) נבנה בציר כללי מזרח–מערב מאבני שדה במגוון מידות. בחפירה של ערמת אבנים צמוד לפן הדרומי של הקיר (L32; איור 5) התברר כי הקיר עובה בבנייה במקום זה. קיר 3000 השתמר טוב יותר בצדו המזרחי.
 
קיר 3007 (9.5 מ' אורך, 2.0–2.5 מ' רוחב) נבנה בכיוון כללי צפון–דרום מאבני שדה במגוון מידות.
 
מתקן 35 (1.5 × 2.7 מ', 0.68 מ' גובה בממוצע; איור 6) נבנה על מחשוף סלע גבוה צמוד לקיר 3007 מדרום-מזרח. המתקן הוא תא מלבני התחום מכל צדיו בקירות (W3007–W3004), שנבנו בבנייה יבשה מאבני שדה גדולות. בצד צפון-מזרח מנצל המתקן את קיר מדרגה 3007. מקיר 3004 (2.8 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב) השתמרה שורה אחת של אבנים, אך ייתכן כי הוא היה רחב יותר; אפשר ששורת אבנים שהתגלתה על הסלע מדרום-מערב למתקן היא חלק מקיר רחב זה. קירות 3005 ו-3006 נבנו הישר על משטחי סלע. במתקן לא התגלה פתח.