הסקר והחפירות נערכו במזרח המדרון הצפוני של הר זבול (הר סבלאן). נחשפו מערות וחללים בסלע, ובהם מערת נטיפים. בסקר נמצאו כלי צור אחדים מן התקופה הפליאוליתית התיכונה (250–45 אלפי שנים לפני זמננו), אשר העלו את האפשרות לקיומו של אתר פרהיסטורי באחד או יותר מהחללים שנחשפו. נחפרו ארבעה חללים (DA) ומערה (E).

 
חלל A (כ-12 מ' רוחב מצפון לדרום; איור 2) נמצא מלא בסדימנט. בשל סכנה בטיחותית נערך רק ניקוי של חתך (כ-6 מ' עומק חשיפה), ובו התגלה סדימנט טבעי בלבד ללא שרידים קדומים.
 
חלל B (כ-3 מ' רוחב, כ-3 מ' עומק; איורים 3, 4). בחלל, בגובה של כ-2.5 מ' מעל פני השטח, נמצאו נטיפים וזקיפים — עדות לפעילות קרסטית. החלל נתגלה מלא בסדימנט; נחפרו בו שני ריבועים (1 מ"ר כל אחד, כ-2.5 מ' עומק) עד לסלע האם, וזוהו שתי שכבות. השכבה התחתונה (כ-0.3 מ' עובי) הכילה סדימנט אדמדם, שהורבד טרם התמוטטות התקרה, ובו ריכוז של עצמות בעלי חיים, בהן חלק מגולגולת השייכת לאוכל עשב בגודל בינוני-גדול — עדות לכך שבשלב מסוים היה החלל פתוח ואִפשר כניסה ויציאה של בעלי חיים. שכבה זו חתומה בריכוזי בולדרים — שרידי מפולות התקרה, המכילים גם שברי נטיפים.
השכבה העליונה (כ-1.5 מ' עובי) היא הצטברות של סדימנט חום כהה, שנמצאו בו פריטי צור (טבלה 1). בתחתית שכבה זו, מעל שרידי התמוטטות התקרה, נחשפו עצמות אחדות של אוכל עשב בינוני — רדיוס ושני מטפוד, וכן שן טוחנת, כנראה של צבי. ייתכן שלאחר התמוטטות התקרה היה החלל למלכודת טבעית לבעלי חיים, אשר נפלו פנימה דרך הפתח שנפער בתקרתו ונלכדו בו. חלקו הפנימי, המערבי, של החלל נותר לא חפור, וייתכן שהמשכו במערכת תת-קרקעית גדולה.
 
חלל C (כ-2 × 3 מ', כ-1.5 מ' גובה; איורים 5, 6) נמצא מלא בסדימנט עד אמצע גובהו, וזוהו בו נטיפים וזקיפים. נחפרו שלושה ריבועים (1 מ"ר כל אחד) מפתח החלל פנימה, בציר מזרח–מערב. על סלע האם זוהתה הצטברות (כ-1.2 מ' עובי) של סדימנט חום כהה דביק, ונמצאו בו שלושה פריטי צור מסותתים: שני שבבים וגרעין (טבלה 1). הגרעין (כ-3 × 4 ס"מ) שחוק ומכוסה פטינה לבנה, והוא מציג שני משטחים היררכיים: משטח הקשה מעוצב ומשטח הסרה המנצל את הפן הרחב של הגרעין. ייתכן שזהו גרעין לבלואה מנוצל מאוד. פריט נוסף, מקרצף עשוי על נתז לבלואה, נמצא בפתחו של חלל זה במהלך סקר מקדים לחפירה.
 
חלל D (כ-2 מ' רוחב; איור 7) הוא סדק בסלע שנמצא מלא בסדימנט. בדומה לחלל A, בשל קשיים לוגיסטיים ובטיחותיים בחפירת החלל מלמעלה למטה הוחלט על ניקוי ידני מקדים של החתך כדי לאמוד את מידת הפוטנציאל הארכיאולוגי בחלל זה. נפתח ריבוע בדיקה אחד (1.0 × 1.5 מ'), בתחתית החתך, שנחפר עד לחשיפת סלע האם. בחפירת החלל נמצאו שני נתזים וגרעין אמורפי (כ-18 × 25 ס"מ; טבלה 1) המכוסה בפטינה ורודה ומדגים שימוש בשלושה משטחי נקישה או יותר. כמו כן נמצאו גושי צור שרופים וגושי צור טבעיים (5–10 ס"מ גודל ממוצע), ללא סימני עיבוד, שהם כנראה חלק מהמסלע הטבעי באזור.
 
מערה E (כ-10 × 15 מ'; איור 8). תקרת המערה נפרצה במהלך עבודות בנייה, ומפולות הקשו על הגישה לחלליה הפנימיים ועל הערכת הפוטנציאל הארכיאולוגי הטמון בה. לאחר הסדרת הגישה נסקר חלל המערה. מופו כמה חללים המתחברים מצפון, ממערב ומדרום לחלל המרכזי, שתקרתו נהרסה בעבודות הפיתוח. כן זוהה חלל תחתון, שנמצא מתחת לחלל המרכזי. בכל החללים ניכרה פעילות של נטיפים ומגוון זקיפים. לא זוהו ממצאים ארכיאולוגיים או עדויות לפעילות אנושית במערה. היעדר סדימנט על סלע האם שבקרקעית המערה מעיד על היותה חלל קרסטי שלא נפתח עד לעבודות הנוכחיות.
 
מכלול הצור (טבלה 1).  רובם המוחלט של פריטי הצור שנאספו במהלך החפירה הם תוצרים של תהליכי שבירה ושרפה, ואין בהם ללמד על פעילות אנושית באתר. בסקר שנערך טרם החפירה ובמהלכה, נמצאו על פני השטח 10 פריטי צור. בסך הכול סווגו 31 פריטים כתוצרים של פעילות אנושית, כ–50% מתוכם (15 פריטים) הם שבבים, פריטים שמידותיהם אינן עולות על 20 מילימטרים. מלבד שני פריטים — שבר כלי מחלל B וחוד לבלואה שנאסף במהלך הסקר המקדים — כל פריטי הצור נמצאו שחוקים מאוד, קצותיהם קהים והם מכוסים בפטינה, עדות כי נסחפו לאתר.
פריטי צור אינדיקטיביים נמצאו במהלך הסקר בלבד; אלה כללו שני להבי לבלואה (איור 1:9, 2), חוד מוסטרי שעוצב מנתז לבלואה (איור 3:9) וגרעין לבלואה (איור 4:9). פריטים אלה אופייניים למכלולים מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (250–45 אלפי שנים לפני זמננו), והם מעידים על קיומו של אתר מתקופה זו בקרבת מקום. עם זאת, מצב השימור של הפריטים ירוד: שלושה מהם — גרעין הלבלואה, החוד המוסטרי ואחד הלהבים — מכוסים בפטינה, ומציגים סימני שחיקה הניכרים בהקהיית הקצה הפעיל. מצב השימור של הפריטים מעיד על כך שהיו חשופים על פני השטח במשך תקופה ארוכה, והם כנראה לא באתרם. גרעין הלבלואה שחוק מאוד, והוא מכוסה פטינה לבנבנה-ורודה, וחלקו הדיסטלי שבור. נראה ששימש להפקת נתז מטרה שצורתו מתכנסת.
נוסף על החוד המוסטרי, העשוי על נתז לבלואה בעל דגם צלקות דו-כיווני (איור 3:9), נמצאו בסקר עוד שני כלים (לא צוירו). האחד הוא להב לבלואה בעל דגם צלקות חד-כיווני, המציג שברור חלקי, זקוף למחצה, שהסיר באופן נקודתי את שכבת הפטינה המכסה את הפריט. השני הוא פסולת תחזוקת גרעין (רכס), המציגה שני שלבים של שברור ונטרלי: בשלב השברור הראשון הוסרה ודוקקה גבשושית הנקישה, ובשלב שני עוצבה שקערורית בצדו השמאלי של הפריט. שברור השקערורית הסיר באופן נקודתי את הפטינה הלבנבנה המכסה את הפריט.
מבין שלושת הכלים שנמצאו בסקר, רק לחוד המוסטרי שברור אחיד ורציף הקודם לכיסוי הפטינה. השניים האחרים מציגים שברור חלקי, וייתכן שלפחות חלק ממנו הוא תוצאה של תהליכי בליה ושחיקה בתר-הרבדתיים.
 
טבלה 1. התפלגות ממצא הצור
 
 
חלל B
חלל C
חלל D
פני שטח/
סקר מקדים
סה"כ
אחוז
כמות
אחוז
כמות
אחוז
כמות
אחוז
אחוז
אחוז
כמות
נתזים
6.7
1
-
-
66.7
2
30
30
19.4
6
פריטים בעלי גב טבעי
-
-
-
-
-
-
10
10
3.2
1
פסולות תחזוקה
-
-
-
-
-
-
10
10
3.2
1
פריטי לבלואה לא משובררים
-
-
-
-
-
-
10
10
3.2
1
גרעיני לבלואה
-
-
-
-
-
-
10
10
3.2
1
גרעינים
-
-
33.3
1
33.3
1
-
-
6.5
2
כלים
6.7
1
-
-
-
-
30
30
12.9
4
שבבים
86.7
13
66.7
2
-
-
-
-
48.4
15
סה"כ
100
15
100
3
100
3
100
100
100
31
 
תוצאות החפירה מצביעות על כך שמרבית הסדימנטים בתוך החללים שנבדקו הם תוצר של תהליכי הרבדה טבעיים. לא נמצאו עדויות לפעילות אנושית בחללים שנבדקו. מכלול הצור מהחפירה קטן, ואין בו כדי להעיד על פעילות אנושית באף אחד מהחללים שנבדקו. פריטים שנאספו מפני השטח במהלך החפירה ובסקר מקדים מעידים על פעילות באזור בתקופה הפליאוליתית התיכונה, אם כי מיקומה המדויק של השכבה הארכיאולוגית שממנה הגיעו פריטים אלו אינו ברור בשלב זה. מצב השימור של הפריטים מצביע על כך שייתכן שמקורם במרחק מה ממקום החפירה הנוכחית.