חורבות (12, 18, 27). בח' פטיר (18) יישוב מהתקופות הרומית והביזנטית. באתר 12 שרידים של שני מבנים בנויים מאבנים מסותתות ואבני גוויל (איור 2). למבנה הצפוני

(6x12 מ') שלושה חדרים מאורכים והוא השתמר לגובה שבעה נדבכים (2.2 מ'). קירות המבנה בנויים משתי שורות של אבני גיר, ביניהן מילוי של אבנים קטנות וסיד. הפן הפנימי מטויח. סביב המבנה אבני בנייה רבות. למבנה הדרומי (12x24 מ'), כ-15 מ' מדרום לצפוני, ארבעה חדרים ובנייתו דומה לצפוני. בחורבה 27 השתמרו שרידי מבנה לגובה שתי קומות. המבנה נבנה על ידי נזירי מנזר בית ג'ימל על גבי כנסייה שממנה נראה רק חלק מהאפסיס. המבנה בנוי סביב חצר מרכזית וקירותיו בנויים אבנים מסותתות.

 
גתות. זוהו שמונה (5-2, 8, 10, 11, 30), ארבע מהן (2, 4, 5, 10) מאופיינות במשטחי דריכה קטנים (1.0x1.2 מ') ובורות איגום חצובים מלבניים או סגלגלים. לגת 2 (איור 3) שני אגנים קוניים (0.6 מ' קוטר), החצובים בסלע זה לצד זה. הסלע סביב האגנים מפולס ולצד האגן הימני נמצא משטח מלבני. אתר 3 כולל שתי גתות חצובות זו לצד זו. לצפונית משטח דריכה שאינו רגולרי (1.0-1.5x2.0 מ'); תעלה רדודה חצובה מובילה ממרכז משטח הדריכה לבור איגום מלבני (0.8x1.0 מ') במערב המשטח. לגת הדרומית משטח דריכה גדול (3.5x3.8 מ') ושני בורות איגום, אחד בצדו הדרומי (0.5x1.0 מ') ושני במערבי (0.2x0.8 מ'). בדופן הדרומית של גת 5 נמצאה גומחה חצובה לקורת הבורג. באתר 8 נמצאה גת עם משטח דריכה מלבני שפינותיו מעוגלות (2.0x2.5 מ', 0.3 מ' עומק), סביבו נחצבו שלושה משטחי סלע מפולסים שמתארם סגלגל (0.7x0.9 מ', 0.15 מ' עומק). לגת 11 משטח דריכה (2.0x2.5 מ') ובור איגום (1.0x1.3 מ', 0.5 מ' עומק) מלבניים. אתר 30 כולל גת ומערה. לגת משטח דריכה מלבני (1x2 מ'); תעלה רדודה (0.8 מ' אורך) מובילה ממנו לספלול (0.4 מ' קוטר). ממערב לגת נתגלה פתח למערה שנמצאה מלאה באדמה.
 
מערות קבורה (16-14, 21, 22, 28, 31). למערה 14 (איור 4) חצר מלבנית גדולה (4x8 מ') ולפתחה הפונה למזרח מסגרת חצובה (0.5x0.5 מ'). למערה 15 פתח מלבני (0.6 מ' רוחב) מכוסה בצמחייה. למערה 16 שני פתחים וחצר חצובה (3x7 מ'). סביב הפתח הצפוני (0.5x0.5 מ') מסגרת כפולה. הפתח הדרומי עגול (1 מ' קוטר) ולו מסגרת מלבנית כפולה. הפתחים מובילים לחדר קבורה ובו שלושה בורות עמידה ושלוש ארקוסוליות. לצד המערה חציבות בסלע. למערות 21, 22 חצרות חצובות ופתחן מכוסה בצמחייה. למערה 28 חצר מלבנית מכוסה מפולת אבנים ואדמה. למערה 31 חזית חצובה (1.6 מ' גובה) ופתח מלבני (0.4x0.7 מ') הנתון במסגרת כפולה ורדודה.
ספלולים (7, 29, 35). מתארם של הספלולים קוני, שלושה ספלולים סמוכים קטנים (7; 0.15 מ' קוטר) ושניים אחרים גדולים יותר (29, 35; 0.4 מ' קוטר).
 
באר (24; 3 מ' קוטר), דופנותיה בנויות אבנים מסותתות וסביבה בנויה מסגרת אבנים מסותתות ואבני גוויל (4x4 מ'). 
 
מחצבות (23, 32; כ-30 מ"ר כל אחת). שתי מחצבות סדורות בשתי מדרגות חציבה שבהן נחצבו אבנים גדולות (1.0x1.5 מ'). סביב המחצבות נמצאו ספלולים רדודים.
 
בריכת מים מלבנית (25; 4x8 מ') לצד מעיין שופע, מחולקת במחיצה פנימית לשתי בריכות שקירותיהן מכוסים בטון וצינור מחבר ביניהן. מדרום לבריכה שרידי קירות בנויים אבני גזית וסביבה נמצאו ערמות אבני גזית. מתחם המעיין (150 מ"ר) מוקף קיר (26) בנוי אבני גוויל גדולות ובינוניות.
 
קולומבריום (1; איור 5) שנהרס ברובו נמצא בפני שטח ללא תקרה. בדופנו הצפונית שרדו 13 כוכים מלבניים (0.15x0.20 מ') ובדופנו הדרומית שניים.
 
דרך עתיקה (38; 4 מ' רוחב) בציר מזרח–מערב; משני צדיה קירות תמך הבנויים אבני גוויל בינוניות בשני פנים.
 
ערמות סיקול עגולות מתאר (42, 44; 4-3 מ' קוטר) מורכבות מאבני גוויל גדולות ובינוניות ומוקפות קירות תמך.
 

קירות תמך וקירות טרסה (6, 9, 26, 36, 37, 39, 40, 45) נבנו בשטחים חקלאיים על מדרונות הגבעות. שברי כלי חרס שנמצאו על פני הטרסות תוארכו לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.