שטח A. בדופן המערבית של תעלת הבדיקה, נתגלה לאורך 3 מ' הפן המזרחי של קיר או של רצפת אבן מאבני גוויל בינוניות על הקרקע הטבעית. בתקופה הרומית נבנה עליו קיר, שמצפון ניגשה אליו רצפה בהירה עשויה גיר ואבנים. במאה הו' לסה"נ, כוסו הקיר והרצפה במפלס בהיר מהודק (יותר מ-20 מ' אורך) עשוי גיר כתוש עם אבנים קטנות ומצופה בחלקו בשכבת טיח דקה.
בחלק הדרומי של השטח נתגלה קטע של מבנה בן שניים או שלושה שלבים (איור 1). מהשלב הראשון, המתוארך לתקופה הרומית הקדומה, נתגלה הקיר הדרומי (W10; איור 2) שנבנה מאבני גזית מסותתות ומעוצבות היטב והשתמר לגובה שני נדבכים. אל הקיר ניגשת מדרום רצפה בהירה (לוקוס 127;  10–15 ס"מ עובי) עשויה גיר כתוש עם אבנים קטנות ושברי כלי חרס. בשלב השני, במאה הד' לסה"נ, נבנה קיר דל (W14) מאבני גוויל בינוניות, הניגש אל קיר 10 מדרום. הקיר שימש קיר תמך למשטח (לוקוס 130) הניגש אליו ממערב ועשוי מאבנים קטנות ובינוניות. בשלב האחרון, בשלהי התקופה הביזנטית, לאחר פירוק רוב המבנה מהשלב הראשון, נבנו קירות (W11-13) באוריינטציה מעט אחרת ובאיכות נמוכה מזו של קיר 10, שאליו הם ניגשים. יסודות הקירות נבנו על תשתית אבני גוויל בינוניות עם מילוי אדמה מהודקת ביניהן. אל הקירות ניגשו רצפות בהירות מגיר כתוש מהודק עם אבנים קטנות (לוקוסים 103, 107, 120). קיר W16 שנחשף בדרום שייך כנראה גם הוא לשלב זה.

 

שטח B. כ-40 מ' מדרום לשטח A נחשף לאורך 6.5 מ' מפלס בהיר מהודק העשוי גיר כתוש ואבנים קטנות, ותחום מצפון ומדרום בקירות. הקיר הצפוני בנוי מאבני גוויל בינוניות והקיר הדרומי בנוי מאבנים גדולות מהוקצעות וביניהן אבני גוויל קטנות ובינוניות. מדרום, במרחק של 15 מ' נתגלה קיר נוסף הבנוי אבנים מהוקצעות גדולות, שאליו ניגש מדרום מפלס בהיר מהודק עשוי גיר כתוש עם אבנים קטנות. שתי הרצפות מתוארכות למאה הד' לסה"נ.

 

שטח C. 40 מ' מדרום לשטח B נתגלה מיתקן מלבני (2.3 × 3.2 מ'; איורים 3, 4) חצוב בסלע ומטויח בטיח הידראולי עבה ובו שברי כלי חרס. המיתקן מחולק לשני חלקים: בצפון משטח מרובע (לוקוס 304; 1.8 × 1.8 מ'), עם שיפוע קל לכיוון דרום; בדרום בור מלבני (לוקוס 308; 0.85 × 1.8 מ', 0.9 מ' עומק). בהצטברויות על המשטח ובבור נתגלו שברי כלי חרס רבים (איור 5), פסולת של תעשיית זכוכית, שברי כלי זכוכית, מעט עצמות בעלי חיים ושני מטבעות. מצפון ניגשה אל המיתקן רצפה, שחלקה גיר כתוש מהודק וחלקה סלע מפולס שבבורות ובסדקים שהיו בו הוכנס מילוי שכלל גיר, אבנים קטנות ושברי כלי חרס.
המיתקן, שלא ברור למה שימש, מתוארך למאות הג'-הד' לסה"נ. לאחר שיצא מכלל שימוש שימש בור אשפה במאות הו' והז' לסה"נ. מדרום לו נתגלה בור פסולת גדול, שממדיו לא ידועים (יותר מ-5 מ'), מלא בשברי כלי חרס, כלי זכוכית ופסולת תעשיית זכוכית המתוארכים למאות הג'-הד' והו'-הז' לסה"נ.