החפירה הנוכחית נערכה במטרה לברר אפשרות למבנה קבורה שבו הונח הסרקופג.

נחפר שטח (כ-20 מ"ר) ברצועה לאורך הפן הצפוני של בית והתגלו אבני כורכר אחדות מסותתות חלקית, לא מסודרות לפי תכנית ברורה, בתוך מילוי של חול, עם מעט חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית. השטח נחפר לעומק של כ-2 מ' עד לשכבה של חול נקי; לא נמצאו ארכיטקטורה או מפלסי פעילות.
הסרקופג שנמצא טרם החפירה נפגע חלקית מכלי מכני בעת חשיפתו ואילו המכסה נשמר במצב טוב יותר. הסרקופג עשוי אבן גיר קשה (2.3 × 1.0 מ' מידות חיצוניות, 0.9 מ' גובה) ומעוטר מארבעת צדדיו בתבליט. בחזית הסרקופג, במרכז צדו הארוך, דמות (איור 2), שחלקה העליון פגוע, לבושה טוגה. משני צדי הדמות שתי שרשרות של מוטיבים צמחיים, בהם אצטרובלים ועלים, וממרכז השרשרות משתלשלים אשכולות ענבים. בשני הקצוות דמויות של מלאכים (או קופידונים) מכונפים, האוחזים בשרשרות. דמות המלאך השמאלי פגועה בחלקה העליון, הדמות הימנית שמורה יחסית וניתן להבחין בתווי פניה ובשערה הארוך. בפינות העליונות של הפן, כמו גם בשתי הפינות הנוספות של הארון נראים ראשי פרים הפרוסים על פני שתי פינות.
שני הצדדים הצרים של הארון מעוטרים, כל אחד, בשרשרת של מוטיבים צמחיים הניגשת לראשי הפרים (איורים 3, 4). ממרכז השרשרות משתלשל אשכול ענבים ומעליהן עיטור. בצד אחד (איור 3) העיטור הוא של ורדה בת חמישה עלי כותרת ובצד השני (איור 4) – פנים של מדוזה מוקפות נחשים. מעל העיטורים בשני הצדדים הצרים ניתן להבחין בנקבים ששימשו לקיבוע המכסה אל הארון, נקבים תואמים נמצאו בצדדיו הצרים של המכסה.
הצד הארוך הנוסף – גב הארון (? איור 5) – נפגע בחלקו השמאלי אולם ניתן להבחין בעיטור של שלוש שרשרות של מוטיבים צמחיים, הניגשות לראשי פרים – שני הראשים שבפינות ושניים נוספים, כל אחד בשליש הפן. גם כאן משתלשלים אשכולות ענבים ממרכז השרשרות ומעל השרשרות עיטור של ורדות בנות ארבעה וחמישה עלי כותרת.
המכסה מעוצב כגמלון ובפינותיו אקרוטריות. על גג הגמלון, בצד שככל הנראה פנה לחזית (איור 6) שוכבת דמות גבר בהסבה על צד שמאל, ידו השמאלית מונחת לאורך הגוף והימנית על המותן. ניתן להבחין בקפלי הלבוש של הדמות ובכפות רגליה היחפות. הפנים מעוצבות בסכמתיות, העיניים חלולות ואילו תיאור השיער ריאליסטי – מתולתל וקצר.
על גב מכסה הסרקופג עיטור של גפן הצומחת לשני הצדדים מתוך אמפורה בעלת ידיות במרכז הפן; בכל צד שלושה עלים ושלושה אשכולות (איור 7).
בשני הגמלונים של המכסה משולש שקוע התואם את מתאר המכסה ובמרכזו עיגול בולט (איור 8) וכאמור הנקבים לקיבוע המכסה.
 
הסרקופג שנמצא מתוארך על פי סגנונו לתקופה הרומית (המחצית השנייה של המאה הב' – המאה הג' לסה"נ). עיטוריו ורמת עשייתו מצביעים על היכולת הכלכלית של הנפטר ומשפחתו ובעקיפין גם על המעמד של אשקלון בתקופה הרומית. הסרקופג נמצא באזור שנמצאו בו בעבר עשרות רבות של קברים מהתקופות הרומית והביזנטית ונראה כי היה זה אחד משדות הקבורה של היישוב שהתקיים בתל בתקופות אלו.