לאחר הסרת אספלט ופסולת מודרנית בכלי מכני וחפירה ידנית באדמת סחף כבדה (0.5 מ' עובי), נחשפה פינה דרומית-מזרחית של מבנה (W2 ,W1; איורים 2, 3). מן הקירות שרד נדבך יסודות אחד, בנוי אבני גוויל בינוניות וגדולות מכורכר, שביניהן הונחו אבנים קטנות. קיר 1 (6.5 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה) נוטה לאורך צדו המזרחי מערבה, וכנראה שקע בחלקו בעבר. קיר 2 (3.2 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) נשדד בחלקו המזרחי. שברי כלי החרס הדלים שנמצאו במפלסים הניגשים לקירות כללו ארבע שפות של קנקנים (איור 1:4–4) האופייניים לתקופה הפרסית (המאות הה'–הד' לפסה"נ), וכן שתי שפות של קנקנים (איור 5:4, 6) ושפה של סיר בישול (איור 7:4) האופייניים לראשית התקופה ההלניסטית (אמצע המאה הד' לפסה"נ).

 
בתל עכו (תל אל-פוח'אר) נחשפו בעבר שרידי יישוב מתקופות שונות, ואף התקיימה במקום עיר נמל חשובה ברצועת החוף, שהייתה לרוב בשליטת ערי הממלכה הפיניקיות צור וצידון, ושגשגה והתרחבה בתקופות הפרסית וההלניסטית. בחפירה הנוכחית נחשפה שכבת יישוב במצב השתמרות דל מן התקופה הפרסית וראשית התקופה ההלניסטית. המבנה שפינתו נחשפה שייך כנראה לרובע מגורים בשוליים המזרחיים של העיר הפרסית. מצפון לשטח החפירה נערכה לאחרונה חפירה נוספת (הרשאה מס' 7387-A), ונחשפו בה קטעי קירות ומפלסי חיים המתוארכים לתקופה הפרסית ולראשית התקופה ההלניסטית. הממצא משתי החפירות מציג תמונה מדויקת יותר של פריסת היישוב בתקופה זו, ואף מרחיק מאוד את גבול היישוב מזרחה. לאחר תקופה זו ננטש האזור ולא יושב עד לעת החדשה.