נפתח ריבוע חפירה ונחשפו בו שרידי מבנה מגורים, שהוקם בתקופה האומיית והמשיך לשמש בתקופה העבאסית (המאות הח'–הי' לסה"נ). נחשפו בחלקם שני חדרים (R2 ,R1; איור 2) שקירותיהם (W13–W10) הושתתו על שכבה של אדמת סחף אפורה כהה, שבה חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת. הקירות נבנו מאבני בזלת בינוניות וגדולות, חלקן גוויל וחלקן מסותתות היטב, והשתמרו לגובה שני נדבכים.

חדר R1. מלבני; נחפר חלקו הדרומי, חלקו הצפוני משתרע מחוץ לתחום החפירה. רצפת החדר (L104) עשויה מאדמה כבושה מעורבת באפר ובאבני בזלת קטנות. מעל הרצפה נחשפה שכבת מפולת של אבני בנייה מבזלת שביניהן אדמה אפורה בהירה ובה חרסים, בהם בסיס קערה מהתקופה הביזנטית (איור 1:3) ושני קנקנים מהתקופה האומיית (איור 2:3, 3).
חדר R2. נחשף חלקו המזרחי, חלקו המערבי משתרע מחוץ לתחום החפירה. רצפת החדר (L101) דומה לרצפה בחדר 1. מעל הרצפה נחשפה שכבת מפולת של אבני בנייה מבזלת וביניהן אדמה אפורה בהירה ובה שברי קנקנים מהתקופה האומיית (איור 4:3–6) ופך מהתקופה העבאסית (איור 7:3). מדרום לשני החדרים נתגלה נר חרס שתוארך לתקופה האומיית (איור 8:3).
 
בחפירה לא נחשפו שרידים שקדמו לתקופה האומיית ונראה לפיכך שמתקופת הברונזה המאוחרת עד לתקופה הביזנטית היה היישוב בחורבת בית ג'ן קטן יותר מזה האומיי, ולא התפשט מעבר לתחום החורבה.